Παρασκευή και ιδιότητες μικροσωματιδίων σε οργανωμένες μοριακές φάσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Παπουτσή, Δέσποινα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η παρασκευή νανοσωματιδίων τιτάνιας μέσα σε περιορισμένο περιβάλλον που δημιουργείται από ανάστροφα μικήλλια. Οι μέθοδοι μελέτης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φάσματα απορρόφησης και στατικού φθορισμού, χρονική ανάλυση φθορισμού και μικροσκοπία σαρώσεως με ακίδα. Στη χρονική ανάλυση φθορισμού χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των τεταμένων εκθετικών που είναι βασισμένο στη θεωρία των περιορισμένων διαστάσεων. Αρχικά, μελετήσαμε ένα πρότυπο σύστημα υπερμοριακών σχηματισμών που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση ανάστροφων μικηλλίων με ένα υδατοδιαλυτό πολυμερές. Στη συνέχεια τα ανάστροφα μικήλλια χρησιμοποιήθηκαν σαν μέσο στο οποίο παρασκευάστηκαν νανονωματίδια τιτάνιας με υδρόλυση αλκοξειδίων και πολυμερισμό. Κατόπιν προχωρήσαμε στην παρασκευή και μελέτη λεπτών υμενίων από νανοσωματίδια τιτάνιας.

Description

Keywords

Φυσικές μέθοδοι μελέτης οργανωμένων μοριακών φάσεων, Απορρόφηση και εκπομπή φωτός, Μέθοδος φθοριζόντων ιχνοθετών, Χρονική ανάλυση απόσβεσης φθορισμού, Δυναμική σκέδαση του φωτός, Αλληλεπίδραση πολυμερών με τασιενεργά μόρια, Μετατροπή διαλύματος σε πήκτωμα, Τιτάνια

Citation