Ψηφιακή εγκληματολογία και ασφαλής ανάκτηση δεδομένων

Thumbnail Image
Date
Authors
Βλάχος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες έχει δημιουργήσει πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονεί διάφορους κινδύνους από αφορούν στο λεγόμενο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό έγκλημα. Κάποιοι προσπαθούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό να αποκρύψουν στοιχεία ή να εκτελέσουν παράνομες δραστηριότητες. Δημόσιοι οργανισμοί ανά τον κόσμο (αστυνομικές/οικονομικές/δικαστικές αρχές, κλπ) διαθέτουν ή αναζητούν ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να διερευνήσουν περιπτώσεις ηλεκτρονικού/ψηφιακού εγκλήματος σε υπολογιστικά συστήματα ατόμων ελεγχόμενων για παραβατική δραστηριότητα (digital forensics). Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία, η πλειονότητα των οποίων εκτελείται σε περιβάλλον Windows και τα οποία διαθέτουν πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που βοηθούν τις αρχές στην αναζήτηση στοιχείων. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί και μερικά εργαλεία ανοικτού κώδικα που εκτελούνται σε περιβάλλον Linux, αλλά τα οποία υπολείπονται σε ευχρηστία και λειτουργικότητα. Κεντρική εφαρμογή των εργαλείων αυτών αποτελεί η ασφαλής ανάκτηση δεδομένων από τα εξεταζόμενα υπολογιστικά συστήματα με τρόπο που να διασφαλίζει, τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στον ελεγχόμενο, ότι τα δεδομένα που αντλήθηκαν (προς επεξεργασία) δεν παραποιήθηκαν.
Description
Keywords
Ψηφιακή εγκληματολογία, Ασφαλής ανάκτηση δεδομένων
Citation