Τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης για την εύρεση βέλτιστων θαλάσσιων διαδρομών

Thumbnail Image
Date
2023-02-17
Authors
Νικολουλόπουλος, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σχεδιασμός και η πρόταση συντομότερων διαδρομών σε χερσαίο έδαφος είναι κάτι που έχει αναλυθεί εις βάθος στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι μίας έξυπνης πόλης. Είναι γνωστό ότι αλγόριθμοι όπως ο Dijkstra και ο A* χρησιμοποιούνται ευρέως για την λύση του παραπάνω προβλήματος. Αντίστοιχος όγκος έρευνας δεν φαίνεται να υπάρχει στο κομμάτι των θαλάσσιων διαδρομών καθώς δεν υπάρχουν σταθεροί «κόμβοι» ώστε να εφαρμοστούν οι παραπάνω αλγόριθμοι και φαίνεται πως ο σχεδιασμός μία θαλάσσιας διαδρομής βασίζεται περισσότερο σε δεξιότητες όπως η εμπειρία αλλά και ο τύπος του σκάφους. Συμπερασματικά ο καθορισμός των θαλάσσιων διαδρομών είναι αρκετά πιο περίπλοκος αφού ένα σκάφος μπορεί θεωρητικά να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδρομή μεταξύ δύο θαλάσσιων σημείων. Μέχρι στιγμής υπάρχουν υλοποιήσεις οι οποίες βασίζονται στους αλγόριθμους Dijkstra και A*, αλλά και υλοποιήσεις που βασίζονται σε γενετικούς αλγόριθμους. Οι παραπάνω προσεγγίσεις φαίνεται ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις μεγάλων σκαφών καθώς τα μοναδικά κριτήρια είναι ο χρόνος ή η απόσταση και όχι σε μικρά σκάφη τα οποία εκτελούν ταξίδια αναψυχής(πχ ιστιοπλοϊκά) και υπάρχουν και άλλες παράμετροι εκτός του χρόνου και της κατανάλωσης καυσίμου(πχ ομορφιά τοπίου ή αποφυγή επικίνδυνων υφάλων).Για την κατασκευή και τον προσδιορισμό πλοηγήσιμων γραφημάτων τα οποία είναι πρακτικά πολύ κοντά στις πραγματικές διαδρομές των σκαφών, οι έρευνες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν δεδομένα από τα GPS των σκαφών, τα οποία περιέχουν συνεχείς πληροφορίες σχετικά με την θέση του σκάφους σε κάθε χρονική στιγμή. Σε αυτή την διπλωματική εργασία προτείνεται η μελέτη των AIS (Automatic Identification System) δεδομένων της Δανίας(τα οποία είναι ελεύθερα δεδομένα). Αρχικά τα δεδομένα αυτά θα επεξεργασθούν ώστε να μειωθεί ο μεγάλος όγκος τους και θα μετασχηματιστούν ώστε να αποκτήσουν νόημα. Έπειτα θα αναπαρασταθούν σε χάρτη οι πραγματικές διαδρομές που ακολούθησαν τα σκάφη αναψυχής στα χωρικά ύδατα της Δανίας. Επιπρόσθετα σε αυτή την διπλωματική εργασία προτείνεται ένα υπολογιστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο εκπαιδεύεται μέσω των AIS δεδομένων της Δανίας. Τα δεδομένα τροφοδοτούν ένα μοντέλο LSTM (Long Short Term Memory), το οποίο χρησιμοποιείται ως σύστημα συστάσεων θαλάσσιων διαδρομών για τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν την Δανία μέσω της ιστιοπλοΐας.
Description
Keywords
Σχεδιασμός θαλάσσιου ταξιδιού, Δρομολόγηση σκαφών, Σχεδιασμός διαδρομής, Σύσταση δρομολογίου, Βαθιά μηχανική μάθηση
Citation