Εταιρική παρουσίαση. Δέλτα προτύπου βιομηχανίας γάλακτος Α.Ε.

Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Μαρκουλάκης, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Abstract
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της εταιρείας ΔΕΛΤΑ Α.Ε. στα πλαίσια της διερεύνησης των λειτουργιών και οικονομικών στοιχείων. Αρχικά θα γίνει μία εκτενής αναφορά στη λειτουργία του Προγραμματισμού. Ενδεικτικά θα αναλύσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τη στρατηγική της και τα σχέδια υλοποίησής της καθώς και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη διαχείριση της φήμης και των κρίσεων που προκύπτουν. Έπειτα θα ασχοληθούμε με τη λειτουργία της Οργάνωσης. Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τη δομική διάσταση της εταιρείας, τη λειτουργική της διάσταση, την εταιρική κουλτούρα και τον τρόπο διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Επιπροσθέτως, θα προσεγγίσουμε τον τρόπο άσκησης της Διεύθυνσης και συγκεκριμένα τους μηχανισμούς παρακίνησης και ενδυνάμωσης προσωπικού, την ηγεσία, τη δυναμική των ομάδων και την εταιρική επικοινωνία. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη λειτουργία του Ελέγχου, στους μηχανισμούς και δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, τη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών και το ρόλο της τεχνολογίας στην επιχείρηση. Έπειτα θα αναφέρουμε και θα σχολιάσουμε τρείς ισολογισμούς των ετών 2003,2004 και 2005 της εταιρίας ΔΕΛΤΑ. Τέλος θα προτείνουμε κάποιες βελτιωτικές ενέργειες με στόχο την εξάλειψη ή έστω, την μείωση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει η εταιρεία.
Description
Keywords
Εταιρείες ( Μελέτη περίπτωσης ) - Διοίκηση και Οργάνωση - Ελλάδα, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων - Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Citation