Γυναίκες σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα : μελέτη και ανάλυση δεδομένων, τάσεις και προοπτικές

Thumbnail Image
Date
Authors
Πράππα, Ευτυχία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ένα ζήτημα που συχνά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και - ίσως - προβληματισμού στον ακαδημαϊκό χώρο είναι ο συσχετισμός του πλήθους ανδρών και γυναικών σε θέσεις καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει υπέρ των ανδρών παρά το ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται, γενικά, ως ένας χώρος φιλικός προς τις γυναίκες, με συνολικό αριθμό γυναικών φοιτητριών και ακαδημαϊκού προσωπικού να ξεπερνά συχνά τον αντίστοιχο ανδρικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι γυναίκες παραμένουν μειονότητα ως ανώτεροι ακαδημαϊκοί, ειδικά σε επιστημονικά πεδία όπως θετικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικών, νομικές και στρατηγικές επιστήμες, ιατρική. Μια σύντομη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας καθιστά σαφές ότι η διαπίστωση αυτή έχει διεθνή εμβέλεια και, εν ολίγοις, αποδίδεται σε "επιλογή" των γυναικών να δώσουν προτεραιότητα στο ρόλο της μητρότητας (θέτοντας αυτόματα σε δεύτερη μοίρα την επαγγελματική εξέλιξη) καθώς και σε κρατούσες πρακτικές που ευνοούν τους άνδρες δυσχεραίνοντας την ανέλιξη γυναικών σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήσαμε και αναλύσαμε δεδομένα για τα έτη 2010-2018 σχετικά με την παρουσία των γυναικών στο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα μας. Αναπτύξαμε ιστότοπο με χρήση της πλατφόρμας WordPress για την παρουσίαση των διαθέσιμων δεδομένων καθώς και την παραγωγή γραφικών αναπαραστάσεων και οπτικοποιήσεων με στόχο τον εντοπισμό μοτίβων και τάσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την καταγραφή προβληματισμών και την παροχή σχετικών συστάσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παρουσία γυναικών σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις στην Ελλάδα.
Description
Keywords
Γυναίκες, Ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ισότητα των φύλων, Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
Citation