Μελέτη της κινητικής της αερόβιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Thumbnail Image
Date
2024-03-29
Authors
Μπακαγιάννη, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η μέθοδος της ενεργού ιλύος είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας των αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Στην παρούσα μελέτη εφόσον αναλυθεί όλο το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μελετάται η μικροβιο- λογία της βιολογικής αυτής διαδικασίας, με κεντρικό στόχο τη μελέτη της κινητικής της αερόβιας επεξεργασίας. Για αυτό το σκοπό, διεξήχθη τόσο πειραματική όσο και βιβλιογραφική έρευνα με συ- γκλίνοντα αποτελέσματα ως προς την σημαντικότητα της ρύθμισης των παραμέτρων εκείνων που επηρεάζουν την κινητική της αερόβιας χώνευσης, ώστε να επιτευχθούν, ανά τρέχουσες συνθήκες, τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Description
Keywords
Αερόβια χώνευση, Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου, Κινητική
Citation