Μελέτη λειτουργίας ανεμογεννήτριας

Thumbnail Image
Date
2023-06-08
Authors
Καλλιανέζος, Παντελής Θωμάς
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος ενός διασυνδεδεμένου συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο. Το σύστημα που μελετάται αρχικά, αποτελείται από μια ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών, με τη γεννήτριά της να είναι μια σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, η οποία συνδέεται στο δίκτυο μέσω 2 ηλετρονικών μετατροπέων ισχύος, ενός Ανορθωτή και στη συνέχεια ενός αντιστροφέα. Επιπλέον μελετάται το ίδιο σύστημα, πρoσθέτοντας κι έναν super capacitor, ο οποίος συνδέεται μέσω ενός back boost μετατροπέα στο dc link, δηλαδή ανάμεσα από τους 2 παραπάνω ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος του συστήματός μου. Ο έλεγχος του συστήματος πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένων ελεγκτών, παράγοντας τα κατάλληλα σήματα για την παλμοδότηση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και αυτό που θέλει να πετύχει, είναι η μέγιστη απομάστευση ισχύος από τον άνεμο και ο καθορισμός των σημείων λειτουργίας τάσης και συχνότητας. Η απόκριση του συστήματος και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτών του στις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου με την προθήκη του super capacitor, εξετάζονται μέσω εκτεταμένω προσομοιώσεων με τη βοήθεια του matlab/simulink.
Description
Keywords
Διασυνδεδεμένο σύστημα διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο, Ανεμογεννήτριες, Σύγχρονες γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη, Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, Ανορθωτές, Αντιστροφείς, Υπερπυκνωτές
Citation