Η "κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας" ως ιδεολογική κατασκευή και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση : η πρόκληση της ορθολογικότητας

Thumbnail Image
Date
Authors
Ravanis, Konstantinos
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μια προσέγγιση στο ζήτημα των εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Κατ’ αρχάς συζητείται η εμφάνιση και η διάδοση των αντιλήψεων που σχετίζονται με την "κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας". Στη συνέχεια στο πλαίσιο μιας ορισμένης θεώρησης για την "κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας" αναζητείται η σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με την εκπαίδευση. Για τη σχέση αυτή διακρίνονται τρεις προσεγγίσεις: α) Η τεχνοκρατική-ανιστορική προσέγγιση, β) Η ορθολογική-μεταρρυθμιστική προσέγγιση και γ) Η κριτική-ορθολογική προσέγγιση. Αφού παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των προσεγγίσεων, εντοπίζονται διάφορες ορθολογικές και ανορθολογικές όψεις των εφαρμογών των ψηφιακών προτάσεων για την εκπαίδευση, όπως ανιχνεύονται σε σχετικά κείμενα.
Description
Keywords
Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση
Citation