Ανάλυση και έλεγχος ηλεκτρομηχανικού συστήματος έλξης με ελεγχόμενη υποστήριξη υπερπυκνωτή

Thumbnail Image
Date
2023-04-06
Authors
Λαμπίρης, Σπυρίδων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο και τείνει να κυριαρχήσει έναντι των θερμικών κινητήρων. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της (και μάλλον το μοναδικό ) είναι η μικρή αυτονομία λόγω των συσσωρευτών. Προς λύση αυτού του θέματος διεξάγεται συνεχώς έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετά τη συμπεριφορά ενός Ηλεκτρομηχανικού Συστήματος Έλξης με Ελεγχόμενη Υποστήριξη Υπερπυκνωτή. Πρόκειται στην ουσία για την τροφοδότηση από συσσωρευτή και τον έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου ενός σύγχρονου κινητήρα μόνιμου μαγνήτη που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η διάταξη υποστηρίζεται από υπερπυκνωτή για κάλυψη επιπλέον ισχύος. Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, αρχικά παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της ηλεκτροκίνησης όπου και γίνονται σαφής οι συνθήκες επικράτησης της ηλεκτροκίνησης στις μέρες μας. Ακολουθεί το μια ανάλυση των χαρακτηριστικών και των συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση και των αντιστροφέων που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα που υλοποιήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κινητήρων μόνιμου μαγνήτη και του διανυσματικού ελέγχου που αποτελεί μέθοδο ελέγχου των κινητήρων αυτών. Στη συνέχεια αναλύεται η δομή και η λειτουργία των υπερπυκνωτών. Τέλος παρουσιάζονται τα δομικά χαρακτηριστικά του υλοποιηθέντος συστήματος και τα αποτελέσματα της προσομοίωσής του.
Description
Keywords
Υπερπυκνωτές, Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, Σύγχρονοι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη
Citation