Ανάλυση δεδομένων από σοβαρά παιχνίδια με τεχνικές μηχανικής μάθησης

Thumbnail Image
Date
2024-01-26
Authors
Ζαχαροπούλου, Ηλιάνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνεται κατακόρυφα παγκοσμίως. Συνέπεια της μείωσης που σχετίζεται με την ηλικία είναι η κλινική κατάσταση της αδυναμίας, η οποία ορίζεται ως ευπάθεια. Η ευπάθεια είναι ένα βιολογικό σύνδρομο που ενέχει αυξημένο κίνδυνο για κακή έκβαση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων πτώσεων, περιστατικών αναπηρίας, νοσηλείας και θνησιμότητας. Ωστόσο, η αδυναμία αυτή είναι μια δυναμική και όχι μία μη αναστρέψιμη διαδικασία και φαίνεται ότι μπορεί να προληφθεί, να καθυστερήσει ή να αντιστραφεί. Το σύστημα FrailSafe παρέχει μία νέα προσέγγιση σε αυτό το περίπλοκο, ιατρικό, κοινωνικό και δημόσιο πρόβλημα υγείας. Αποτελείται από διάφορα μέρη, όπως διάφορους αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν με διακριτικότητα μεγάλο όγκο δεδομένων, παιχνίδια, φορητές συσκευές εξοπλισμένες με αισθητήρες και άλλες συσκευές, καθώς και εφαρμογές λογισμικού για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και εφαρμογές smartphone. Στόχος του είναι η καλύτερη κατανόηση της αδυναμίας και της σχέσης της με συννοσηρότητες, για τον εντοπισμό ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων μέσω προηγμένων προσεγγίσεων εξόρυξης δεδομένων σε πολυπαραμετρικά δεδομένα, και στη χρήση τους για την πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και κινδύνου αδυναμίας. Η σουίτα παιχνιδιών του FrailSafe αποτελείται από μία ποικιλία παιχνιδιών που στοχεύουν τόσο στη κατανόηση της φυσιολογικής και γνωστικής κατάστασης των ηλικιωμένων, όσο και στην παροχή ασκήσεων αποκατάστασης. ΄Ολα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά ως προς τη γνωστική αξιολόγηση και σχεδιάστηκαν για να στοχεύουν διαφορετικούς γνωστικούς και φυσικούς τομείς, όπως η μνήμη, η αντοχή/δύναμη, ισορροπία, παρατηρητικότητα, λήψη αποφάσεων κ.α. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για ανάλυση χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, ώστε να καθοριστεί ένα μοτίβο που θα εξηγούσε την παρουσία αδυναμίας μεταξύ των εθελοντών. ΄Ετσι θα βοηθούσε το ηλικιωμένο άτομο να λάβει μέτρα ώστε να αποφύγει ανεπιθύμητα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κλινική, φυσική και γνωστική κατάστασή του, με σκοπό να αποτρέψει την εμφάνιση της αδυναμίας.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Κατηγοριοποίηση ευπάθειας, Πρόβλεψη δυσμενών γεγονότων, Ανάλυση δεδομένων
Citation