Μελέτη της επίδρασης προσανατολισμού επίστρωσης και θερμοκρασίας έγχυσης στη δυναμική συμπεριφορά πλακών πολυγαλακτικού οξεος εκτυπωμένων με 3D- εκτυπωτή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-20

Authors

Γεωργαλή-Φίκελ, Αλιόνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το πολυγαλακτικό οξύ ή πολυλακτίδιο (PLA) είναι ένας βιοδιασπόμενος και βιοδραστικός θερμοπλαστικός αλειφατικός πολυεστέρας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως το άμυλο καλαμποκιού. Το PLA χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές ταχείας προτυποποίησης και προσθετικής κατασκευής. Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη κατασκευαστικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη μηχανική συμπεριφορά προϊόντων από PLA τα οποία μορφοποιούνται με χρήση της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας έγχυσης του ακροφυσίου του τρισδιάστατου εκτυπωτή στις τιμές των δυναμικών μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού κατά την εναπόθεση του σε αλλεπάλληλες στρώσεις στην κλίνη του τρισδιάστατου εκτυπωτή. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη της επίδρασης του προσανατολισμού της εκτύπωσης στις δυναμικές μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Η κατασκευή των προτύπων δοκιμίων θα πραγματοποιηθεί με τρισδιάστατο εκτυπωτή τύπου ελεγχόμενης εναπόθεσης τήγματος νημάτων υλικού (Fused Filament Fabrication). Από την παρούσα μελέτη αναμένεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας του ακροφυσίου καθώς και του προσανατολισμού επίστρωσης στις τιμές της Tg και του μέτρου αποθήκευσης Ε’ όπως αυτές προκύπτουν από πειράματα DMA (Dynamic Mechanical Analysis).

Description

Keywords

Τρισδιάστατη εκτύπωση, Πολυγαλακτικό οξύ PLA, Θερμοκρασία ακροφυσίου, Προσανατολισμός εκτύπωσης, Δυναμική μηχανική ανάλυση DMA

Citation