Χαρακτηρισμός ενός συστήματος in vitro διαφοροποίησης των κυττάρων ακτινωτής γλοίας προς τη μοίρα των επενδυματικών κυττάρων

Thumbnail Image
Date
Authors
Καπλάνη, Κωνσταντίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα επενδυματικά κύτταρα διαθέτουν πολυάριθμους κροσσούς στην επιφάνειά τους και αποικίζουν τα πλάγια τοιχώματα των κοιλιών του εγκεφάλου των θηλαστικών. Κατά την ανάπτυξη, τα επενδυματικά κύτταρα δημιουργούνται από εμβρυικά νευρικά βλαστικά κύτταρα, τα οποία ονομάζονται κύτταρα ακτινωτής γλοίας. Ο καθορισμός της μοίρας των κυττάρων αυτών προς επένδυμα λαμβάνει χώρα περί τα τέλη της εμβρυογένεσης, ενώ η διαφοροποίησή τους συνεχίζεται μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα μετά τη γέννηση στους μυς. Τα πολυκροσσωτά επενδυματικά κύτταρα κατέχουν σημαντικό ρόλο στην υποκοιλιακή ζώνη του εγκεφάλου, καθώς η συντονισμένη κίνηση των κροσσών τους διευκολύνει τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Ο παράγοντας GemC1/Lynkeas αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως ένας σημαντικός ρυθμιστής του κυτταρικού κύκλου, ενώ πρόσφατα αποκαλύφθηκε ένας νέος ρόλος του στα πρώτα βήματα της διαφοροποίησης των πολυκροσσωτών κυττάρων. Μέσω ενός συστήματος in vitro διαφοροποίησης καλλιεργούμενων κυττάρων ακτινωτής γλοίας αποδείξαμε ότι τα μόρια McIdas και Foxj1 ασκούν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των κυττάρων ακτινωτής γλοίας προς την επενδυματική κυτταρική μοίρα. Μάλιστα, ο παράγοντας McIdas συμμετέχει σε πιο πρώιμα στάδια της διαδικασίας, όπου η έκφρασή του είναι υψηλή, ενώ σε μεταγενέστερα μειώνεται. Επιπλέον, προκειμένου να μελετήσουμε το ρόλο του GemC1/Lynkeas στα επενδυματικά κύτταρα του εγκεφάλου, δημιουργήσαμε διαγονιδιακούς μυς στους οποίους απουσιάζει το γονίδιο. Η μελέτη της in vitro διαφοροποίησης καλλιεργούμενων κυττάρων ακτινωτής γλοίας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο GemC1/Lynkeas ελέγχει την έκφραση του παράγοντα McIdas στα κύτταρα αυτά και ταυτόχρονα αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κεντριολίων. Τέλος, η απουσία του γονιδίου συνοδεύεται από αύξηση των αστρογλοιακών χαρακτηριστικών στα καλλιεργούμενα κύτταρα, με βάση την έκφραση της πρωτεΐνης GFAP (Glial fibrillary acidic protein).
Description
Keywords
Κύτταρα ακτινωτής γλοίας, Επενδυματικά κύτταρα, In vitro διαφοροποίηση
Citation