Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1114
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Correlation study between 2D and 3D treatment plan quality indices for vmat radiotherapy
  (2023-04) Ζάρρος, Χρήστος; Zarros, Christos
  The purpose of the current study was to investigate the patient specific quality assurance performed by the ArcCHECK phantom and the 3DVH software) and to assess the suitability of the latter for volumetric modulated arc therapy (VMAT) verification of treatment plans and finally to define the tolerance and action limits within whichsuch procedure should be performed in clinical practice.Patient Specific Quality Assurance (PSQA) was performed in 23 cases of Head & Neck (H&N) tumor for a total of 67 treatment plans and for 30 cases of Prostate tumor for a total 69 of treatment plans. The measurements for dosimetric comparison were performed using a cylindrical phantom. The comparison between calculated and measured dose distribution was carried out using the γ index method. The acceptance criterion used for quality assurance acceptance was set at 3%/2mm for both the 2D and 3D analysis. 3D analysis was carried out using the 3DVH software, through which the dose difference DD to the structures of interest were detected and the corresponding 3D %GPs were collected. 2D %GP and 3D %GP were correlated with the individual 3D %GP of the structures of interest, the dose differences DD for each dosimetric parameter of the structures of interest were collected and correlated with both total 2D %GP and 3D %GP. Institutional tolerance and action limits were established using thirty prostate and thirty H&N treatment plans. It is observed that the correlations are higher between the 3D %GP rates than those of 2D %GP with respect to PTV 3D %GP and OAR 3D %GP. There is a moderate correlation between 2D %GP and 3D %GP. In the case of H&N plans, it was observed that 3D %GP becomes systematically greater except for phase one. In the prostate plans, no systematic increase or decrease in 3D %GP was observed. The larger PTV volume has a higher probability of a larger dose difference. 2D %GP was moderately correlated with the DD of DVH values for PTV structures, whereas in most cases 3D %GP was highly correlated with the corresponding DD using the 3%/2mm acceptance criterion. 2D %GP and 3D %GP were weakly to moderately correlated with the DD for the organs at risk (OAR). Concerning 2D %GP, the tolerance limits were tightened by 1.6% and 1.9% for H&N and prostate cases respectively, compared to the limits defined by the TG-218 protocol. Regarding total 3D %GP, the tolerance limits are 97.5% and 98.8% for H&N and prostate incidents, respectively, while the action limits are 87.7% and 94.8%, respectively. The tolerance limits of 3D %GP of each structure appear to be tighter than the ones defined in the TG-218 protocol for 2D %GP, except for PTV in H&N and rectum in prostate cases. The action limits of 3D %GP of each structure in the H&N area have a wider range compared to 90% except in the parotid cases. The 3D %GP action limits of each structure in the prostate area have a tighter range compared to 90% except in cases of PTV, rectum and bladder. Correlations between 3D %GP rates are higher than those between 2D %GP rates with PTV 3D %GP and OAR 3D %GP. Correlation between total 3D and 2D %GP was moderate. Weak to moderate correlation of %GP with dose differences to the critical organs (Organs At Risk, OAR) confirms that the 2D %GP should not be used as a stand-alone quality assurance metric of treatment plans but should combined with both dosimetric and volumetric parameters. 3D %GP appear to correlate more strongly with DD than 2D %GP. The present study suggests that for PSQA in the VMAT technique, institution specific TL and AL for PTV and OAR should be considered and the PSQA not be relied only on the total 2D %GP or 3D %GP.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα οφθαλμολογικά νοσήματα
  (2023-02-09) Κοσκινιώτου, Βασιλική; Koskiniotou, Vasiliki
  Από τον Δεκέμβριο του 2019, η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου COVID-19, η οποία οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές στο τρόπο ζωής των ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλές χώρες κήρυξαν κατάσταση συναγερμού σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την εξάπλωση του ιού και να αποφύγουν την κατάρρευση των συστημάτων υγείας. Μια από τις αλλαγές που επέβαλλε η πανδημία αφορούσε στην προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία όπου παρατηρήθηκε έντονη μείωση των επισκέψεων των ασθενών στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον, τα νοσοκομεία περιόρισαν σκόπιμα τις προαιρετικές χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες μη κρίσιμες ιατρικές υπηρεσίες. Στη παρούσα μελέτη εστιάσαμε στις επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στην προσέλευση των ασθενών στην οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε καταγραφή δεδομένων των ασθενών σχετικά με το φύλο, την αιτία προσέλευσης τους στο νοσοκομείο και τη σοβαρότητα της πάθησης κατά το χρονικό διάστημα 2018-2021 ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση της πανδημίας στο ρυθμό προσέλευσης των ασθενών στο νοσοκομείο. Συμπερασματικά, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε μείωση της προσέλευσης των ασθενών στην οφθαλμολογική κλινική κατά το διάστημα της έξαρσης της πανδημίας σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η χρήση κινητής τηλεφωνίας και οι επιπτώσεις στην υγεία σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας : γνώσεις και αντιλήψεις γονέων
  (2023-02-03) Φωτεινού, Γεωργία; Foteinou, Georgia
  Η εργασία πραγματεύεται την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και κινητού τηλεφώνου στην καθημερινότητα. Όπως επισημαίνεται από την βιβλιογραφική μελέτη, η χρήση του κινητού τηλεφώνου αποτελεί μια από τις βασικές μορφές εθισμού στην σύγχρονη εποχή. (Khan, 2020). Οι επιπτώσεις αν και είναι πρόδηλες σε πολλές περιπτώσεις αγνοούνται από τους χρήστες. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις ιδιαίτερα των γονέων για την χρήση του κινητού τηλεφώνου, από τα παιδιά τους, αποτελούν ένα ιδιαίτερο πεδίο έρευνας, που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Η αλληλεξάρτηση με την κινητή συσκευή στην προσχολική και παιδική ηλικία έχει αναδειχθεί από έρευνες, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, αποτελεί ερευνητικό κενό η ανάδειξη των γνώσεων και των αντιλήψεων που εντοπίζονται από τους γονείς για την χρήση του κινητού τηλεφώνου και πως ενισχύουν την χρήση του και τις επιπτώσεις που επιφέρει στην ολιστική υγεία και ποιότητα ζωής του παιδιού. Επιχειρείται, η διερεύνηση του παραπάνω ζητήματος και η ανάδειξη των παραγόντων μέσω των γνώσεων και των αντιλήψεων που ενισχύουν την παραπάνω παραδοχή. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν, οι επιπτώσεις των γνώσεων και των αντιλήψεων των γονέων, για την χρήση κινητού τηλεφώνου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Επιχειρείται η συσχέτιση, τόσο της χρήσης του κινητού από τους γονείς, όσο και από τα παιδιά. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των παραγόντων που ενισχύουν την χρήση του κινητού τηλεφώνου, τόσο από τους γονείς, όσο και από τα παιδιά. Μεθοδολογία: Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με: κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, ατομικές συνήθειες/συμπεριφορές, γενικότερη αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, απόψεις περί διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης και άλλα. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε με δειγματοληψία χωρίς πιθανότητες (δειγματοληψία ευκολίας – μορφή χιονοστιβάδας) σε γονείς του νομού Αχαΐας, σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) ιδιοκτησίας μου. Παράλληλα, ζητήθηκε η προώθηση του ερωτηματολογίου και σε άλλους γονείς από τους ήδη ερωτηθέντες στο κέντρο. Συμπεράσματα: Η χρήση κινητού, χωρίς καμία αντίρρηση, αποτελεί μια παγκόσμια, οικουμενική κρίση στην δημόσια υγεία. Χωρίς καμία αμφιβολία, αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο η ανάγκη για την έρευνα και την καταγραφή των επιπτώσεων που ενέχει στην ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Παρ ’όλα αυτά, αναδείχθηκε η έντονη χρήση κινητού τηλεφώνου να συμβαδίζει με την καθημερινότητα. Οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι γνωστοί στους γονείς, ωστόσο η πρόληψη και η μέριμνα απέχει. Λέξεις Κλειδιά: Γνώσεις και αντιλήψεις, Γονείς, Δημόσια υγεία, Επιπτώσεις, Προσχολική και σχολική ηλικία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ακτινοπροστασία στην ιατρική : αξιολόγηση της επάρκειας γνώσεων των φοιτητών ιατρικής σχετικά με τους κινδύνους των διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών των ακτινοβολιών
  (2023) Μογιού, Δήμητρα; Mogiou, Dimitra
  Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και οι δραματικές επιπτώσεις που προκαλεί στην υγεία των ατόμων που εκτίθενται, έχουν αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης ακτινοπροστασίας για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού. Η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής ως επικείμενων ιατρών, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στην βελτίωση των πρακτικών ακτινοπροστασίας και πρέπει να προάγεται. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αποκάλυψε ένδεια γνώσεων των φοιτητών στις χώρες που μελετήθηκαν. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την διερεύνηση της επάρκειας των γνώσεων των φοιτητών ιατρικής σε θέματα ακτινοπροστασίας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων και μοιράστηκε στους φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανταποκρίθηκαν 258 φοιτητές από όλα τα έτη και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση του IBM SPSS Statistics. Ο μέσος όρος των γνώσεων των φοιτητών σε εκατονταβάθμια κλίμακα ήταν 49,11 στη συνολική βαθμολογία, 49,11 στην ακτινοφυσική, 46,71 στην ακτινοβιολογία και 52,66 στην ακτινοπροστασία. Αναδείχθηκε συσχέτιση κάποιων επιμέρους βαθμολογιών με το φύλο και το έτος σπουδών. Η φτωχή γνώση υποδεικνύει την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης και διεξαγωγής μελλοντικών μελετών για την ορθότερη αξιολόγηση και ανάδειξη του προβλήματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αναπνευστικά νοσήματα που προκαλούνται από το κάπνισμα και ποιότητα ζωής των ασθενών
  (2023-01-03) Φιλιπποπούλου, Νίκη; Filippopoulou, Niki
  Τα αναπνευστικά νοσήματα εμφανίζονται πολύ συχνά και ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Με δεδομένο ότι ο επιπολασμός αναπνευστικών νοσημάτων όπως η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα αυξάνει ολοένα και περισσότερο, τα ως άνω νοσήματα αποτελούν μείζονα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας εν γένει. Η ύπαρξή αναπνευστικών νοσημάτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και του συγγενικού, φιλικού, επαγγελματικού περιβάλλοντος τους, καθώς η ίδια η νόσος, η εκδήλωση των συμπτωμάτων και τα επιλεχθέντα σχήματα θεραπείας επιδρούν και διαμορφώνουν εκ νέου την καθημερινότητά τους. Λαμβάνοντας δε υπόψη μας και την τρέχουσα συγκυρία με την εμφάνιση της πανδημίας, γίνεται σαφές ότι η αναζήτηση των παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νοσήματα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση των δημογραφικών και κλινικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και ειδικότερα η διερεύνηση της επίδρασης που έχει το κάπνισμα στις πολλαπλές διαστάσεις της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής (ΣΥΠΖ). Κατά την υλοποίηση της μελέτης αυτής αξιοποιήθηκε δείγμα 130 ενήλικων ασθενών από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούταν από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου δημογραφικού ενδιαφέροντος, στο δεύτερο μέρος από ερωτήσεις που σχετίζονταν με το κάπνισμα και τις συνήθειες γύρω από αυτό και το τρίτο σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας υγείας (SF-36) που μέσω 36 ερωτήσεων επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει τις 8 διαστάσεις που συνδέονται με την ΣΥΠΖ. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι το κάπνισμα προκαλεί στατιστικά σημαντική επιδείνωση σε 7 από τις 8 διαστάσεις ποιότητας ζωής, ενώ επιπλέον παρατηρείται ότι σε ορισμένες από τις διαστάσεις ποιότητας ζωής σημαντική επίδραση έχει η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα.