Επεξεργασία ιατρικού σήματος (καρδιοτοκογραφήματος) με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης

Thumbnail Image
Date
2009-01-09T10:02:22Z
Authors
Αλεξόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία είχε ως κύριο σκοπό την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημάτων και κυρίως εμβρυακών καρδιακών σημάτων με απώτερο στόχο την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας ενός εμβρύου κατά την διάρκεια του τοκετού. Η συνεχής παρακολούθηση της εμβρυακής καρδιακής συχνότητας δεν γίνεται για την εύρεση εμβρύων που μπορεί να αναπτύξουν κάποια μορφή δυσλειτουργίας, αλλά για να μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα η σημαντική πίεση η οποία μπορεί να ασκηθεί στο έμβρυο και να δημιουργήσει συνθήκες υποξίας.
Description
Keywords
Επεξεργασία ιατρικού σήματος, Νευρωνικά δίκτυα
Citation