Ανίχνευση και εξόρυξη οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, από τα δεδομένα διαδικτύου με χρήση "ευφυών μέσων" (intelligent agents), και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών στους χρήστες με χρήση κινητών συσκευών

Thumbnail Image
Date
2010-04-19T09:07:27Z
Authors
Τατσιόπουλος, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής, εξετάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης όπως οι οντολογίες. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες ανακάλυψης και διανομής γνώσης και περιεχομένου όπως οι ευφυείς διαμεσολαβητές (intelligent agents). Μαζί με τα ανωτέρω, εξετάζονται αλγόριθμοι ανάκτησης γνώσης από πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων, αναπαριστάμενων υπό την μορφή οντολογιών και δενδρικών δομών υπό την έννοια ταξινομημένων γράφων, βάσει πιο κλασσικών μεθοδολογιών και μοντέλων που αφορούν και αναπτύχθηκαν κυρίως για επιχειρηματικά δεδομένα, όπως είναι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης, ομαδοποίησης και συσχέτισης. Η παρούσα Δ.Δ. εξετάζει επίσης με βάση τις ανωτέρω μεθοδολογίες την «ομοιότητα» (similarity) κατανόησης εννοιών σε κάποιο ορισμένο πεδίο γνώσης από συγκεκριμένους χρήστες του πεδίου αυτού. Στη συνέχεια, προτείνει μία μεθοδολογία αυτόματης ανταλλαγής δομημένου περιεχομένου και εννοιών μεταξύ αυτών, ανάλογα των κοινών ή μη ενδιαφερόντων τους. Το σύστημα αναπτύσσεται σε θεωρητικό επίπεδο στην μεθοδολογία ONARM και υλοποιείται σε επίπεδο λογισμικού με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία στο σύστημα Concept Net.
Description
Keywords
Σημασιολογικός ιστός, Οντολογίες, Κινητές συσκευές, Έξυπνη διαχείριση γνώσης, Τουρισμός
Citation