Αυτόματη εξαγωγή περίληψης από ελληνικό κείμενο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009-10-20T08:01:10Z

Authors

Κυριάκου, Ερωτόκριτος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της αυτόματης εξαγωγής περίληψης από κείμενο ελληνικής γλώσσας. Η ανάκτηση πληροφορίας είναι ένας τομέας της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας η οποία αποτελεί υποτομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σκοπός της είναι η ανάκτηση σημαντικών πληροφοριών από μεγάλες συλλογές δεδομένων. Ο συγκεκριμένος τομέας που συγκεντρώνεται στην εξαγωγή συνοπτικών περιλήψεων από κείμενα καλείται Αυτόματη Εξαγωγή Περίληψης Κειμένου. Το πρόγραμμα αφαιρεί τις πλεονάζουσες πληροφορίες από το κείμενο εισόδου και παράγει ένα μικρότερο, απαλλαγμένο από πλεονασμούς, κείμενο εξόδου. Το κείμενο αυτό είναι ένα extract από το αρχικό κείμενο. Με αυτό εννοούμε ότι καμία από τις νέες προτάσεις δεν παράγεται από την αρχή, αντ' αυτού, αρχικές μη τροποποιημένες προτάσεις χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί η περίληψη. Οι πιο σημαντικές προτάσεις επιλέγονται με την εφαρμογή κριτήριων που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για να βαθμολογήσουν τη κάθε πρόταση. Το αποτέλεσμα συγκρίνεται με «ανθρώπινα» κατασκευασμένες περιλήψεις και με κάποια γνωστά προγράμματα αυτόματης σύνοψης κειμένου.

Description

Keywords

Περίληψη, Σύνοψη, Απόσπασμα

Citation