Η διάδραση στα μουσεία : η περίπτωση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-09-24

Authors

Θεοδωράκης, Δημήτριος
Καραγιάννη, Φωτεινή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα μουσεία θεωρούνται τόπος προώθησης της τέχνης και του πολιτισμού. Αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος αλλάξει μορφή, λειτουργίες και ρόλους προκειμένου να συμβαδίζει με τα δεδομένα της εκάστοτε περιόδου. Συνεπώς, η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε τον χώρο του πολιτισμού. Οι νέες τεχνολογίες και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο στη δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών, όσο και στην οργάνωση, προβολή και φύλαξη παλαιοτέρων ιστορικών δημιουργημάτων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε την έννοια και τις εφαρμογές της διαδραστικότητας στα μουσεία. Περισσότερο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της διάδρασης, καθώς και στους τρόπους εφαρμογής της σε διάφορα μουσεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μελέτη περίπτωσης του Μουσείου Κώστα Κοτσανά, με εκτενείς αναφορές στη ιστορία και το όραμα των ιδρυτών του, καθώς και στις θεματικές, τα εκθέματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτει. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην επισκεψιμότητα του Μουσείου, καθώς και σύγκριση και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει συνέντευξη από τη Διευθύντρια του Μουσείου Κοτσανά κα. Μητσομπόνου Μίνας και τελειώνει με μία γενικότερη αποτίμηση και κριτική της έννοιας της διάδρασης στα σύγχρονα μουσεία.

Description

Keywords

Διάδραση, Νέες τεχνολογίες, Μουσείο Κώστα Κοτσανά, Άτυπη μάθηση

Citation