Τα κρυπτονομίσματα και οι νομικές διαστάσεις στις χρήσεις τους στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών

Thumbnail Image
Date
2024-02-29
Authors
Σταμάτιου, Σάββας Τσαμπίκος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια εξέταση των νομικών πτυχών που περιβάλλουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων στο παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής. Ο πρώτος στόχος της είναι να ανιχνεύσει την ιστορική εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων από τη σύλληψη της τεχνολογίας blockchain έως τη διάδοσή τους ως ένα ποικίλο σύνολο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο δεύτερος στόχος της μελέτης είναι να εξηγήσει τους λειτουργικούς μηχανισμούς των κρυπτονομισμάτων εμβαθύνοντας στα τεχνικά ερείσματα που επιτρέπουν τη λειτουργία τους. Αυτό περιλαμβάνει μια μελέτη των κρυπτογραφικών αρχών, της αποκέντρωσης, των μηχανισμών συναίνεσης, των διαδικασιών συναλλαγών και των κεντρικών ρόλων της εξόρυξης και των έξυπνων συμβολαίων. Τέλος, η εξέταση των νομικών πλαισίων που εποπτεύουν τα κρυπτονομίσματα απαιτεί μια συνολική εξέταση των διεθνών, εθνικών και περιφερειακών κανονισμών που διέπουν τη χρήση και την ανταλλαγή ψηφιακών στοιχείων.
Description
Keywords
Κρυπτονομίσματα, Παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών, Κρυπτογραφικές αρχές, Έξυπνα συμβόλαια και DApps, Νομικά πλαίσια κρυπτονομισμάτων, Νομικές μεταρρυθμίσεις κρυπτονομισμάτων, Αγορές κρυπτονομισμάτων, Κρυπτονομίσματα και επενδυτικά μέσα
Citation