Αποτύπωση θαλασσίων ενδιαιτημάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Μενεγάτος, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αποτυπώθηκε το ενδιαίτημα της P.oceanica στην θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου και συγκεκριμένα στο Νότιο κομμάτι του. Οι θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 24 με 30 Σεπτεμβρίου του 2019 από το Ε.ΘΑ.ΓΕ.ΦΩ. Όλο το ερευνητικό κομμάτι έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRITON το οποίο έχεις ο βασικό σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και δημιουργία κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου.
Description
Keywords
Χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων, Χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης
Citation