Πολυκριτηριακά συστήματα αξιολόγησης. Μελέτη περίπτωσης : αξιολόγηση θέσεων στο σκάκι

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-06

Authors

Ιατρού, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων όταν υπάρχουν πολλαπλά κριτήρια προς εξέταση. Μέσω αυτής της μεθόδου, είναι δυνατή η εκτίμηση και η αξιολόγηση διαφορετικών επιλογών σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Στη μελέτη περίπτωσης που είχαμε , εφαρμόσαμε τη μέθοδο MACBETH για να αξιολογήσουμε τις θέσεις στο σκάκι. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε τη σύγκριση και την ανάλυση διαφορετικών θέσεων βάσει ποικίλων κριτηρίων, όπως η υλική υπεροχή και η ασφάλεια του βασιλιά. Ο στόχος μας ήταν να καταλήξουμε σε μια καλύτερη κατανομή της προτίμησης μας βάσει των διαφορετικών κριτηρίων, προσδίδοντας σε κάθε ένα βάρος ανάλογο με τη σημασία του στην τελική απόφαση. Ο συστηματικός τρόπος ανάλυσης μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε ενδεχόμενες βέλτιστες επιλογές για κάθε θέση, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα κριτήρια και τη σχετική τους σημασία, τα οποία αντιπαραβάλλαμε με τα αποτελέσματα από το chessbase. Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος MACBETH μας παρέχει ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων ,προσφέροντας σημαντική συμβολή στη διαδικασία αυτή σε αυτό το πολύπλοκο πεδίο.

Description

Keywords

Πολυκριτηριακή ανάλυση, Σκάκι, Μάκμπεθ μέθοδος

Citation