Ερευνώντας τη συμβολή του κοινωνικο-δραματικού παιχνιδιού στην ανάδυση του γραμματισμού των παιδιών στο νηπιαγωγείο : μελέτη περίπτωσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Τσάκα, Μαγδαληνή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μία μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2014-2015 στο Νηπιαγωγείο Δρεπάνου, στο Ν. Αχαΐας, με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι με την προσθήκη κατάλληλων υλικών γραμματισμού ή/και τη συμμετοχή κάποιου ενήλικα, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του φυσικού γραμματισμού των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 17 παιδιά προσχολικής ηλικίας, 5 νήπια και 12 προνήπια. Η συλλογή των δεδομένων που επιχειρήθηκε, μέσα από βιντεοσκοπήσεις, το ημερολόγιο της ερευνήτριας και τα δείγματα γραπτού λόγου των παιδιών, απέβλεπε στο να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) πώς η προσθήκη υλικών γραμματισμού στις γωνιές παιχνιδιού επηρεάζει την εμπλοκή των παιδιών σε περιστατικά γραμματισμού; β) πώς οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του κοινωνικο-δραματικού παιχνιδιού ανάμεσα στα παιδιά δημιουργούν κίνητρα για εμπλοκή των ιδίων σε περιστατικά γραμματισμού; και γ) πώς ο ενήλικας μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών σε μία ποικιλία από περιστατικά γραμματισμού, κατά τη διάρκεια του κοινωνικο-δραματικού παιχνιδιού; Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλα εξοπλισμένων γωνιών παιχνιδιού, καθώς επίσης και συμμετοχής του/της νηπιαγωγού στο παιχνίδι των παιδιών, για την εμπλοκή των τελευταίων σε μία σειρά από περιστατικά γραμματισμού.

Description

Keywords

Κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι, Περιστατικά γραμματισμού, Υλικά γραμματισμού, Ρόλος του/της νηπιαγωγού ως συμμετέχων

Citation