Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισμικών υποδομής για εφαρμογές δημιουργίας και υποστήριξης ερωτηματολογίων στον παγκόσμιο ιστό

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-01-25T10:14:09Z

Authors

Λουκοπούλου, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει μια μελέτη πάνω στο υπάρχον λογισμικό για τη δημιουργία και υποστήριξη ερωτηματολογίων στον Παγκόσμιο Ιστό. Θα μελετηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια όπως επίσης και οι περιορισμοί τους και θα παρουσιαστούν τα κριτήρια που μπορούν να βοηθήσουν έναν ερευνητή να επιλέξει το κατάλληλο για την έρευνά του εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης online ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση κάποιων open source εργαλείων δημιουργίας και υποστήριξης διαδικτυακών ερωτηματολογίων και θα γίνει μία σύγκριση μεταξύ αυτών. Θα παρουσιαστεί μια πιλοτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο ως ισχυρότερο open source εργαλείο από τα παραπάνω και κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου θα γίνει και παρουσίαση του συγκεκριμένου εργαλείου.

Description

Keywords

Διαδικτυακά ερωτηματολόγια, Παγκόσμιος ιστός, Λογισμικά ανοιχτού κώδικα

Citation