Το βακτήριο xylella fastidiosa στην ελιά. Βιολογικός κύκλος, εξάπλωση, νομοθεσία, αντιμετώπιση

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.12343
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΤΙΤΟΣ Α.Μ.12349
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει σαν στόχο την παρουσίαση του παθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, αναφορικά με τη δράση του στην ελιά. Είναι ένα παθογόνο καραντίνας, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε ελαιόδεντρα της Χώρας της Ιταλίας ήδη από τον Οκτώβριο του 2013. Η εξάπλωση του, τα τελευταία χρόνια, έχει επεκταθεί πέραν της αρχικής οριοθετημένης ζώνης του από την Απουλία της Ιταλίας και έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες. Αξίζει να δωθεί ιδιαίτερη έμφαση, στον τρόπο με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το βακτήριο X.fastidiosa, δηλαδή στον βιολογικό κύκλο του βακτηρίου, καθώς και στην γεωγραφική του εξάπλωση έως σήμερα. Επίσης, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται όλα τα φυτουγειονομικά πρωτόκολλα και οι νομοθεσίες, σε όλα τα παθογόνα καραντίνας στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το βακτήριο X.fastidiosa. Σημαντικός παράγοντας ακόμα είναι η διαχείριση των προσβεβλημένων δέντρων, εφαρμόζοντας όλα τα απαιτούμενα καλλιεργητικά μέτρα για τον περιορισμό του παθογόνου. Τέλος, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί το βακτήριο σαν μια σημαντική παράμετρος που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τις ελαιοκαλλιέργειες καθώς και τρόπους περιορισμού της εξάπλωσης του , καθώς και θεσμικά πλαίσια που τίθενται σε εφαρμογή για τον φυτουγειονομικό έλεγχο του.
Description
Keywords
Xylella fastidiosa, Σύνδρομο ταχείας παρακμής της ελιάς, Bacteria delimiting, Delimiting surveys
Citation