Μελέτη της ρύθμισης των Src κινασών και του ρόλου τους στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-10

Authors

Κούτρας, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα μέλη της οικογένειας των Src κινασών (SFKs), Lck και Lyn, έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των λεμφοκυττάρων. Παρά την ιστοειδική τους έκφραση, οι δύο κινάσες μοιράζονται πολλές κοινές λειτουργίες. Η πιο γνωστή από αυτές, είναι η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων μέσω της φωσφορυλίωσης εξειδικευμένων πρωτεϊνικών μοτίβων που βρίσκονται στις κυτταροπλασματικές περιοχές των αντιγονικών υποδοχέων. Η Lck εκφράζεται κυρίως στα Τ λεμφοκύτταρα, ωστόσο, έκτοπη έκφρασή της έχει ανιχνευθεί σε υποπληθυσμούς Β-1 κυττάρων και σε έναν αριθμό από παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οξείων και χρόνιων Β κυτταρικών λευχαιμιών. Η ακριβής επίδραση της Lck στη σηματοδότηση εντός του Β κυτταρικού περιβάλλοντος παραμένει αινιγματική, και συνδέεται άμεσα με το μακροχρόνιο ερώτημα αποσαφήνισης των μηχανισμών που προσδίδουν εξειδίκευση ανάμεσα στα μέλη των SFKs. Στην παρούσα εργασία, θελήσαμε να διερευνήσουμε τη μηχανιστική βάση λειτουργίας της έκτοπης Lck στα Β κύτταρα και να τη συγκρίνουμε με τα φαινόμενα σηματοδότησης που προκαλούνται από την κυρίαρχη ενδογενή SFK, Lyn. Τα αποτελέσματά μας κατέδειξαν περιορισμένη επιλεκτικότητα στη φωσφορυλίωση υποστρωμάτων ανάμεσα στις δύο κινάσες, η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται από τη διαφορετική επιρρέπειά τους σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς του κυττάρου, αποκαλύπτοντας έτσι μια έως τώρα υποτιμημένη πτυχή της εξειδικευμένης ρύθμισης των διαφορετικών μελών των SFKs. Επιπλέον, δείξαμε ότι η υπερέκφραση των Lck και Lyn επαρκεί ώστε να επάγει μεταβολές στο μεταγράφωμα των κυττάρων, οι οποίες προσομοιάζουν τη Β κυτταρική ενεργοποίηση. Τέλος, οι αναλύσεις μας αποκάλυψαν έναν ακόμα άγνωστο ρόλο των SFKs στην μεταβολή της ισορροπίας των κυτταρικών διαδικασιών που ρυθμίζουν τις αποκρίσεις στο στρες, προωθώντας επιλεκτικά μια άτυπη μορφή αυτοφαγίας του Ενδοπλασματικού Δικτύου (ER-phagy), η οποία δεν έχει προηγουμένως περιγράφει στα Β λεμφοκύτταρα.

Description

Keywords

Src κινάσες, Τ λεμφοκύτταρα

Citation