Οι οικονομικές υφέσεις της περιόδου 1975-2000 : αίτια και συνέπειες

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-25

Authors

Καλλιτσουνάκης, Παρασκευάς
Τελάκης, Ιωάννης
Μοσχοβάκος, Περικλής

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Οι οικονομικές υφέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής επιστήμης, καθώς αποτελούν ένα γεγονός που ιστορικά έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις. Τα αίτια και οι συνέπειες των οικονομικών υφέσεων παρουσιάζουν κάποια κοινά, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες είναι το κλειδί για την αντιμετώπισή τους. Η αντιμετώπισή τους άλλωστε έχει να κάνει με το μετριασμό των επιπτώσεων τους και όχι με την οριστική τους εξάλειψη, η οποία είναι ουσιαστικά αδύνατη. Η εξέταση τεσσάρων περιπτώσεων οικονομικών υφέσεων διαφορετικών δεκαετιών και συγκεκριμένα της πετρελαϊκής κρίσης, της οικονομικής κρίσης της Λατινικής Αμερικής, της υποτίμησης της Στερλίνας και της «φούσκας» του dotcom, συμβάλει ώστε να παρατηρηθεί σε πρακτικό επίπεδο το τι προκαλεί μια οικονομική ύφεση και το πως μπορεί ανά περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Προκύπτουν άλλωστε συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι λύσεις για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των οικονομικών υφέσεων επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε μακροοικονομικό επίπεδο με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών, ενώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών υπάρχει η εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.

Description

Keywords

Οικονομική ύφεση, Πετρελαϊκή κρίση, Κρίση λατινικής αμερικής, Μαύρη τετάρτη, Φούσκα dotcom

Citation