Αριθμητικός προσδιορισμός και μελέτη περιοδικών ταλαντώσεων φορτισμένου σωματίου στο μαγνητικό πεδίο της γης

Thumbnail Image
Date
2009-09-25T08:26:58Z
Authors
Κλημόπουλος, Στέργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα μελέτη, αφού ολοκληρώσαμε τις ήδη ευρεθείσες από άλλους ερευνητές, οικογένειες απλών συμμετρικών περιοδικών τροχιών, (δηλαδή τροχιών που είναι συμμετρικές ως προς το ισημερινό επίπεδο και το τέμνουν σε δυο σημεία), προχωρήσαμε ακόμη παραπέρα και για πρώτη φορά, υπολογίσαμε οικογένειες πολλαπλών συμμετρικών περιοδικών τροχιών, οι οποίες "διακλαδίζονται" από τις προηγούμενες, καθώς και οικογένειες ασύμμετρων περιοδικών τροχιών. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι υπολογίσαμε και τα ευσταθή τμήματα των οικογενειών αυτών, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη των ζωνών Van Allen.
Description
Keywords
Διαφορικές εξισώσεις, Δυναμικά συστήματα
Citation