Ψηφιακή διακυβέρνηση και ασφάλεια μεταφορών στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-19

Authors

Βουλδής, Μάριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία διερευνά το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών στην Ελλάδα, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, που αναντίρρητα έχουν εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων των περισσότερων πολιτών, αλλά και επαγγελματιών. Αφού γίνει προσπάθεια για τον ορισμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές της, αλλά και στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος άλλοτε ιδιαίτερα χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών, με θετικές κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις, αναφέρονται οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί αυτή, όπως και τα πλεονεκτήματα και ίσως οι αδυναμίες της σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην σημασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπό ένα πιο σφαιρικό πρίσμα, όπως και στις προκλήσεις από την εφαρμογή της, με έμφαση στις νεότερες εποχές και στις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω κάποιων σύγχρονων συνθηκών, με μια από τις πιο καταλυτικές να είναι η έξαρση του Covid-19. Προτείνονται, δε, ορισμένες παράμετροι που θα καθιστούσαν πιο ομαλή και πιο ολοκληρωμένη την διαδικασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψιν και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, που ήρθαν να μεταλλάξουν εξ ορισμού την λειτουργία τους και να τους δείξουν νέους δρόμους εξέλιξης και βελτίωσης. Έπειτα, γίνεται ειδικότερη αναφορά στο κομμάτι των μεταφορικών δικτύων και στο πώς τα ηλεκτρονικά συστήματα στον τομέα των μεταφορών μπορούν να λειτουργήσουν για να διευκολύνουν τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε κάθε στάδιό τους, καθιστώντας το τελικό αποτέλεσμα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συστήματα εντοπισμού θέσεως, όπως είναι το GPS, που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στον χώρο των μεταφορών, όπως και τα συστήματα GSMκαι GIS, που μπορούν να συνυπάρξουν για την όσο δυνατόν καλύτερη εμπειρία στις μεταφορές και διανομές. Το ζήτημα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS), που εξετάζεται παρακάτω, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια συνολική αξιολόγηση των νέων εργαλείων που προσφέρονται για την βελτίωση της διαδικασίας των μεταφορών, ενσωματώνοντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εργαλειοθήκη τους, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις μεταφορές, την παροχή γνώσεων για δρομολόγια που τελούνται στην αστική συγκοινωνία, την προσφορά δικλίδων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στον δρόμο και γενικότερα την διαχείριση της κυκλοφορίας σε όλα της τα στάδια. 4 Η οδική ασφάλεια και οι απειλές της ασφάλειας των μεταφορών θίγονται αμέσως μετά, με έμφαση στο ζήτημα της προστασίας της ταυτότητας και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών των έξυπνων συστημάτων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους τρόπους που μπορούν να παραβιαστούν, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποφευχθεί η όποια δυσάρεστη συνέπεια στην ασφάλεια των μεταφορών, λόγω της χρήσης των έξυπνων συστημάτων. Καθίσταται σαφές το πόση έμφαση έχει δοθεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μια ανάγκη που προκύπτει από την χρήση των προσωπικών πληροφοριών ιδιωτών και εταιρειών σε πολλών, πλέον, ειδών δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνες στο πλαίσιο των μεταφορών. Στην συνέχεια, αναφέρονται περισσότερο αναλυτικά οι νέες τεχνολογίες που αφορούν συγκεκριμένα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συγκεκριμένα το κομμάτι των μεταφορών, όπως και το πώς ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση πολλών λειτουργιών των μεταφορών μπορεί να συμβεί. Για ακόμη μια φορά, εκθέτονται οι κίνδυνοι που μπορεί να συνεπάγονται την χρήση των δεδομένων στις μεταφορές συγκεκριμένα, οι οποίες κατηγοριοποιούνται και διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε περίπτωση. Έμφαση δίνεται στο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου, με την αναφορά στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα και όχι μόνο, στις ευπάθειες που δυνητικά μπορεί να έχουν τα συστήματα αυτά, όπως και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προφυλαχτεί και να αποφύγει τις δυσμενείς επιπτώσεις μιας λανθασμένης χρήσης τους, λαμβάνοντας μέτρα φυσικής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και κυβερνοφυσικής-ασφάλειας. Έτσι, ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, δίνεται μια σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος της ασφάλειας των μεταφορών, εν όψει των τεχνολογικών εξελίξεων και της αξιοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των σημαντικών αλλαγών που έχουν επιφέρει στις μεταφορές, των τρωτών σημείων και των δυνατοτήτων εξέλιξής τους.

Description

Keywords

Ψηφιακή διακυβέρνηση, Ασφάλεια

Citation