Μελέτη της επίδρασης της κρίσης της πανδημίας στον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων αναφορικά με αθλητικά γεγονότα

Thumbnail Image
Date
2022-04
Authors
Γεωργοπούλου, Αλεξία
Στριφτού, Φρειδερίκη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται η ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 για τη λειτουργία των ταξιδιωτικών γραφείων αναφορικά με τα αθλητικά γεγονότα. Για την εν λόγω έρευνα επιλέχθηκαν ταξιδιωτικά γραφεία διαφόρων πόλεων της Ελλάδας και, ειδικότερα, αυτών της Πάτρας, της Λαμίας, της Λάρισας, του Βόλου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου και των Τρικάλων. Έτσι, η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Στην Εισαγωγή ορίζεται το γενικό πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας και περιγράφεται η εκδήλωση της πανδημίας και ορισμένες επιπτώσεις σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα και στον τουρισμό γενικότερα. Στο πρώτο Κεφάλαιο, ορίζονται τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι κατηγορίες τους και καταγράφεται η διασπορά τους στον ελληνικό χώρο. Στο δεύτερο Κεφάλαιο, αναφέρονται οι έννοιες του αθλητικού τουρισμού και των αθλητικών γεγονότων και προσδιορίζονται οι διακρίσεις και οι δραστηριότητες που υπάρχουν στον αθλητικό τουρισμό. Επίσης, ορίζονται τα Events και τα Φεστιβάλ και γίνεται μία ιστορική αναδρομή σε αυτά σε σχέση με τα αθλητικά γεγονότα. Επιπλέον, αναφέρονται μερικά δημοφιλή Mega Events όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες για τα έτη 2012 και 2016 και το UEFA Champions League για τα έτη 2015-16 και 2016-17. Στο επόμενο, τρίτο, Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του Covid-19 στον κλάδο του τουρισμού και οι αποφάσεις που πάρθηκαν από την κυβέρνηση για τα γραφεία γενικού τουρισμού. Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται έρευνα που εκπονήθηκε στα ταξιδιωτικά γραφεία για την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία τους. Περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά της, καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας. Στο πλαίσιο της έρευνας, διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης που λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την οικονομική στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές και δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώμενους να προτείνουν κάποια επιπλέον, κατά τη γνώμη τους, πιο αποδοτικά μέτρα. Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας και κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και μέτρα στήριξης των ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Description
Keywords
Τουρισμός, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Αθλητισμός
Citation