Οι αλλαγές στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακά πλαίσια λόγω COVID-19

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-30

Authors

Μεσίσκλη, Ευαγγελία Σταυρούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εμφάνιση και η ταχεία εξάπλωση του ιού COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο. Ο συγκεκριμένος ιός, που πήρε σε μικρό χρονικό διάστημα διαστάσεις πανδημίας, αποτέλεσε σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και ανάγκασε τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και δεδομένα υπό τις επιστημονικές οδηγίες της ιατρικής κοινότητας για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του ιού. Στον εργασιακό χώρο υιοθετήθηκε από πολλούς κλάδους η μέθοδος της τηλεργασίας ως η αποτελεσματικότερη επιλογή , τόσο για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων, όσο και τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία κράτους και επιχειρήσεων. Όπως είναι αντιληπτό, ο τομέας της λογοθεραπείας δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τη νέα πραγματικότητα. Η εν λόγω επαγγελματική ομάδα αντιμετώπισε από τις αρχές της πανδημίας αρκετές προκλήσεις, καθώς οι νέες συνθήκες απαιτούσαν κοινωνική απόσταση και αυστηρά μέτρα υγιεινής τα οποία, πολλές φορές, λειτουργούσαν ενάντια στις παραδοσιακές δια ζώσης μεθόδους θεραπείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε η πανδημία στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακό πλαίσιο, πως δηλαδή επηρεάστηκε η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας , προκλήσεις ή και ευκαιρίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας, καθώς και πιθανές βελτιωτικές λύσεις ή προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν ως προς την παροχή υπηρεσιών. Η εκπόνηση της εργασίας έγινε με τη βοήθεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και της ποιοτικής έρευνας μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. «Επηρέασε η πανδημία το νοσοκομειακό πλαίσιο;» «Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι λογοθεραπευτές;» «Ποια μέσα χρησιμοποίησαν για τις θεραπείες τους;» «Επιτεύχθηκαν οι θεραπευτικοί τους στόχοι;», είναι κάποια από τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν μέσω των συνεντεύξεων που μας παραχωρήθηκαν.

Description

Keywords

Πανδημία, Λογοθεραπευτικές αλλαγές, Νοσοκομειακό πλαίσιο, Τηλεσυνεδρία, Δια ζώσης συνεδρία

Citation