Ανάλυση δεδομένων χλωροφύλλης σε φυτά καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας στη Μυρτιά της περιφερειακής ενότητας Ηλείας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Παπαδοπούλου, Ηλιάνα - Ολυμπία Α.Μ.12257

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Πανεπιστήμιο Πατρών

Abstract

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας, βάσει του προγράμματος σπουδών, για το τμήμα Γεωπονίας της σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εδρεύει στην Αμαλιάδα Ηλείας. Στην εργασία γίνεται προσπάθεια να δούμε την επίδραση που έχει η εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων στις χρωστικές της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας και πως μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο. Επίσης έγινε μια προσπάθεια συσχετισμού των χλωροφυλλών με το φάσμα φωτός ώστε να δούμε αν υπολογίζοντας το φάσμα φωτός μπορούμε να υπολογίσουμε και τις χλωροφύλλες. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε φυτά καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας, στη Μυρτιά της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Ο τίτλος της εργασίας είναι η Ανάλυση δεδομένων χλωροφύλλης και χωρίζεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται πληροφορίες, σε σχέση με τις καλλιέργειες ακριβείας, τις χλωροφύλλες και γενικά με λεπτομέρειες σε ότι αφορά την καλλιέργεια της τομάτας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην φασματοφωτομετρία, μια μέθοδος ανάλυσης όπου χρησιμοποιείται το φως για τη μέτρηση συγκέντρωσης χημικών ουσιών μέσα σε ένα υγρό διάλυμα ή σε ένα στερεό σώμα. Παρουσιάζονται παραμετροποιήσεις της μεθόδου αυτής με σχετικό φωτογραφικό υλικό καθώς και σχετικά διαγράμματα. Το τρίτο κεφάλαιο έχει σχέση με την μεθοδολογία έρευνας, τα στοιχεία και τους παράγοντες με συγκεκριμένα δεδομένα, και την δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων, με γνώμονα την επεξεργασία αυτών, με την χρήση του προγράμματος SPSS 24. Στη συνέχεια αναφέρονται σχετικά συμπεράσματα με βάση τα προαναφερθέντα κεφάλαια.

Description

Keywords

Καλλιέργεια τομάτας, Χλωροφύλλη, Φασματοφωτομετρία

Citation