Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πολίτων με τη χρήση της δυναμικής συστημάτων : μελέτη περίπτωσης στο πεδίο των μεταφορών του Δήμου Πατρέων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-11-08

Authors

Μυλωνάκου, Μελπομένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών. Λόγω της σημαντικότητας που παρουσιάζει ο τομέας των μεταφορών σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής, η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των πολιτών αναφορικά με τον συγκεκριμένο τομέα. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο Δήμος Πατρέων. Μελετώντας την έννοια της έξυπνης - ευτυχισμένης πόλης και των δεικτών που την προσδιορίζουν παρουσιάζεται ένα πιλοτικό μοντέλο το οποίο λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης των πολιτών αναφορικά με τις μεταφορές και βασίζεται στην έννοια των δυναμικών συστημάτων και της συστημικής σκέψης. Με την εισαγωγή δεδομένων για την αστική κινητικότητα σε πραγματικό χρόνο αλλά και την αντιλαμβανομένη αίσθηση που έχουν οι ίδιοι οι πολίτες ως προς τις μεταφορές, στο μοντέλο πραγματοποιείται η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης. Η Πάτρα ως μία σημαντική πόλη η οποία όμως είναι σε πρώιμο στάδιο σε ότι αφορά την μετατροπή της σε έξυπνη αλλά και ευτυχισμένη πόλη, αποτελεί την περίπτωση μελέτης. Τα δεδομένα για την προσομοίωση του μοντέλου αντλήθηκαν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης και των κάτοικων της. Οι προσομοιώσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και διάφορα σχέδια δράσης που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μια αρμόδια αρχή για την βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών. Τα σενάρια αυτά αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας.

Description

Keywords

Έξυπνη πόλεις, Ευτυχισμένες πόλεις, Δυναμικό σύστημα, Συστημική σκέψη, Σύστημα αξιολόγησης, Μεταφορές, Ικανοποίηση

Citation