Δομή και οργάνωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλευόντων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

Abstract
Η παρούσα διπλωματική είχε ως σκοπό την ανάδειξη της δομής και της οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλευόντων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αρχικά προσεγγίστηκε το θέμα θεωρητικά και έπειτα θα ακολουθήσει η περιγραφική στατιστική της έρευνας μας. Μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε 114 παραγωγούς – κτηνοτρόφους του νομού Αιτωλοακαρνανίας σε διάστημα 3 μηνών. Συγκεκριμένα η συλλογή των ερωτηματολογίων ήταν από 10 Απριλίου του 2020 έως και 10 Ιουνίου του 2020. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή και οι απαντήσεις περάστηκαν σε αρχείο spss. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν της περιγραφικής στατιστικής σε όλο το ερωτηματολόγιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή της δομής και της οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύοντων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η Αιγοπροβατοτροφία σήμερα, παύει να είναι μια παραδοσιακή απασχόληση νομαδικού τύπου, με περιφερόμενα κοπάδια, που το καλοκαίρι ανέβαιναν στο βουνό. Παύει να είναι μια απασχόληση για τους ηλικιωμένους και για αυτούς που δεν έχουν «τι άλλο να κάνουν». Μετατρέπεται σε μια επιχειρηματική κτηνοτροφική δραστηριότητα. Πλέον ασχολούνται με αυτήν αρκετοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι προσδοκούν ένα σοβαρό εισόδημα. Ο άρτιος σχεδιασμός και οργάνωση κτηνοτροφικών μονάδων γίνεται ανάγκη και όχι πολυτέλεια.
Description
Keywords
Συνεταιρισμοί, Ένωση Αγρινίου, Κτηνοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία
Citation