Κοστολόγηση της καλλιέργειας της επιτραπέζιας ελιάς στο νομό της Αιτωλοακαρνανίας

Thumbnail Image
Date
Authors
Χρύσανθος, Αθανάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την κοστολόγηση της καλλιέργειας της επιτραπέζιας ελιάς στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας. Η έρευνα υλοποιήθηκε μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων σε παραγωγούς του νομού και είχε σαν σκοπό την καταγραφή των δαπανών της καλλιέργειας της επιτραπέζιας ελιάς και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με το κόστος παραγωγής. Παράλληλα γίνεται μια ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών που απαιτούνται για την καλλιέργεια καθώς επίσης περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αναλύεται η επίδραση του κάθε συντελεστή παραγωγής στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους. Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε μια σειρά βιβλίων, στατιστικών στοιχείων διαφόρων φορέων, το διαδίκτυο, καθώς και συζητήσεις με γεωπόνους και με ανθρώπους που ασχολούνται πολλά χρόνια με την καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την έρευνα αυτή είναι ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια αν και απαιτεί πολλά έξοδα για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της, παρέχει στον παραγωγό ένα σημαντικό γεωργικό εισόδημα. Τέλος, η καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εθνική και την ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία καθώς αποτελεί μια από της πιο σημαντικές καλλιέργειες του πρωτογενή τομέα.
Description
Keywords
Επιτραπέζια ελιά, Αιτωλοακαρνανία, Κόστος παραγωγής, Ακαθάριστη πρόσοδος, Γεωργικό εισόδημα
Citation