Γονιμότητα και διαχείριση όξινων εδαφών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-30

Authors

Κότσι, Μαρίζα
Βασιλειάδης, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ανάπτυξη των φυτών μιας καλλιέργειας προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων εδαφικών και κλιματικών συνθηκών που θα επιτρέψουν τα φυτά να ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο χωρίς προβλήματα. Σε κάποιες περιοχές διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην μείωση της τιμής του pH που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των όξινων προβληματικών εδαφών. Το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να προκαλείται είτε εξαιτίας φυσικών συνθηκών είτε εξαιτίας διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που διαταράσσουν το έδαφος. Εδάφη με ισχυρά όξινο pH είναι μικρής παραγωγικότητας και μειωμένης γονιμότητας. Ελάχιστες καλλιέργειες μπορούν επιτυχώς να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν σ’ αυτά τα εδάφη. Στα μετρίως όξινα εδάφη, ενδεχομένως μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερα φυτά, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι γόνιμα, διαφορετικά, τόσο τα ισχυρώς όξινα όσο και τα μετρίως θα πρέπει να βελτιωθούν τόσο με τη χρήση υλικών ασβέστωσης όσο και ανόργανων λιπασμάτων. Η χαμηλή παραγωγικότητα των όξινων εδαφών οφείλεται στο γεγονός ότι το χαμηλό pH επιδρά δυσμενώς στις βασικές χημικές, βιολογικές και φυσικές διεργασίες. Το χαμηλό pH του εδάφους έχει αρνητική επίδραση στους μικροοργανισμούς του εδάφους, στην διάσπαση της οργανικής ουσίας, στην διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών, στο έδαφος και κατ’ επέκταση στην φυσιολογική ανάπτυξη των φυτών της καλλιέργειας. Για τους παραπάνω λόγους η βελτίωση της τιμής του pH των όξινων εδαφών σε επιθυμητά επίπεδα με την προσθήκη ασβεστούχων υλικών, δηλαδή με την ασβέστωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εδάφους προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ασβέστωση του αγρού όσο και στην προστιθέμενη ποσότητα.

Description

Keywords

Ph εδάφους, Ασβέστωση, Όξινα εδάφη

Citation