Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα Prox1 στον καρκίνο του μαστού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12

Authors

Μιχαήλ, Άρτεμις

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την δεύτερη βασικότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκόσμια. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ιατροβιολογικές επιστήμες και τις παρεχόμενες θεραπείες, ο καρκίνος του μαστού χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη και χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Οι παρατηρήσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη σχετικά με τους μοριακούς μηχανισμούς ανάπτυξης και εξέλιξης της κακοήθειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, μελετήσαμε τον μεταγραφικό παράγοντα Prox1 ο οποίος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καταστολή του καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, η βιοπληροφορική ανάλυση των δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από όγκους ασθενών που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, όπως το Oncomine (www.oncomine.org) και το TCGA (The Cancer Genome Atlas, www.cancergenome.nih.gov), έδειξε ότι ο Prox1 μειώνεται δραματικά στους όγκους του μαστού λόγω επιγενετικής αποσιώπησης. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι το Prox1 καταστέλλει έντονα τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων μαστού, χωρίς να προάγει την απόπτωση. Ακόμη, ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης ήταν η παρατήρηση ότι η υπερ-έκφραση του Prox1 οδήγησε σε μειωμένα επίπεδα γλυκόζης και γαλακτικού οξέος στο υπερκείμενο των μαστικών καρκινικών κυττάρων. Η μοριακή εμβάθυνση αυτής της παρατήρησης κατέδειξε ότι το Prox1 καταστέλλει την έκφραση του γονιδίου c-Myc, καθώς και των γονιδίων που ρυθμίζονται από το c-Myc (συμπεριλαμβανομένου του Glut1, του HK2 και του PDK1, που αποτελεί βασικό ρυθμιστή της γλυκόλυσης), καθώς και την επαγωγή του MPC1, του μιτοχονδριακού μεταφορέα πυροσταφυλικού. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι το Prox1 μπορεί να αναστείλει την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων μαστού να παράγουν ATP κυρίως μέσω της γλυκόλυσης και της παραγωγής γαλακτικού οξέος (φαινόμενο Warburg). Σε συμφωνία με τις παραπάνω παρατηρήσεις, το Prox1 καταστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη των όγκων του μαστού in vivo σε ετεροτοπικά και ορθοτοπικά μοντέλα ξενομοσχεύματος ποντικών. Συνοπτικά, η μελέτη μας καθιερώνει το Prox1 ως παράγοντα αναστολής του όγκου μέσω της αρνητικής ρύθμισης του c Myc και της γλυκόλυσης και ως δυνητικά θεραπευτικό στόχο στον καρκίνο του μαστού.

Description

Keywords

Καρκίνος του μαστού

Citation