Ο "Ρωμηός" του Γεώργιου Σουρή : η δεκαπενταετία της κρίσης 1883-1897

Thumbnail Image
Date
Authors
Δανελάτου, Αθανασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων της πρώτης μεγάλης οικονομικής κρίσης του Ελληνικού κράτους στην ύλη της έμμετρης εβδομαδιαίας σατιρικοπολιτικής εφημερίδας Ο Ρωμηός που εξέδιδε ο ποιητής Γεώργιος Σουρής στην Αθήνα από το 1883 έως το 1918. Στο σύνολο των φύλλων των ετών 1883-1897 ερευνήθηκαν οι θεματικές της φορολογίας, της δανειοληψίας και της τραπεζικής διαπλοκής που σχετίζονται με την τρίτη πτώχευση του Ελληνικού κράτους (1893). Η ποσοτική συστηματοποίηση ευρημάτων και η ποιοτική αντιστοίχισή τους προς την ιστορική πραγματικότητα και την πολιτική κουλτούρα της εποχής επιχειρείται μέσα από την οπτική της διαλογικής σύλληψης του λογοτεχνικού φαινομένου, όπως διατυπώνεται στην θεωρία του Μιχαήλ Μπαχτίν.
Description
Keywords
Ρωμηός, Σουρής, Μπαχτίν, Οικονομική κρίση, Πτώχευση, 1893, Αναπαραστάσεις, Τύπος, Εφημερίς, Γενιά του 1880, Σάτιρα, Στιχουργία, Χρονότοπος, Διαλογικότητα, Kόκκος
Citation