Μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ταξινόμησης καρτών

Thumbnail Image
Date
2023-03-01
Authors
Κανιαδάκη, Γεωργία-Ραφαηλία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής που υλοποιεί τη μέθοδο της Ταξινόμησης Καρτών. Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διεξαγωγή πειραμάτων Ταξινόμησης Καρτών και δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων τους σε διάφορες μορφές. Αρχικά παραθέτονται οι στόχοι της εφαρμογής και γίνεται εκτενής μελέτη του αντικειμένου της εργασίας μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη της. Τέλος, μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής με τη συμμετοχή χρηστών, σχολιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και αναφέρονται πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών προέκυψε η εφαρμογή Sort-it!, η οποία επιτρέπει την εύκολη διεξαγωγή πειραμάτων ταξινόμησης καρτών.
Description
Keywords
Ταξινόμηση καρτών, Διαδικτυακή εφαρμογή, Αξιολόγηση ευχρηστίας, Ανθρωποκεντρική σχεδίαση
Citation