Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα : νοσηλευτική προσέγγιση

Thumbnail Image
Date
2023-03-14
Authors
Νόρρα, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα χρόνια νοσήματα (NCDs) σκοτώνουν 41 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με το 74% όλων των θανάτων παγκοσμίως. Τα NCDs διαιωνίζουν την φτώχεια και επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τα συστήματα υγείας. Η ενσωμάτωση τους στις παγκόσμιες προσεγγίσεις θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της υγείας και στην αύξηση της ισότητας στην υγεία. Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν είναι η προβολή των επιπτώσεων των χρόνιων νοσημάτων σε ατομικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστεί η σχέση τους με το άγχος και την κατάθλιψη και αντίστροφα. Μέθοδοι Ανασκόπησης Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση, σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Pubmed, Google Scholar και Scopus. Αποτελέσματα Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση συσχέτισης του άγχους και της κατάθλιψης στις κύριες κατηγορίες των χρόνιων νοσημάτων: τις καρδιαγγειακές νόσους, την ΧΑΠ, το άσθμα, τον διαβήτη και τις νεοπλασματικές νόσους. Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα είχαν υψηλά ποσοστά αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών. Ειδικά οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο είχαν επιπολασμό κατάθλιψης σε ποσοστό 31%-45%. Σε ασθενείς με ΧΑΠ ο επιπολασμός του άγχους και της κατάθλιψης ποικίλει και κυμαίνεται σε 10%-56%. Ενώ σε ασθενείς με άσθμα, ο επιπολασμός της κατάθλιψης ήταν 16%-52%. Όσον αφορά τον ΣΔ2 ο επιπολασμός της κατάθλιψης ήταν 10.6%. Στον ΣΔ1 σε παιδιά το ποσοστό της κατάθλιψης ήταν 30%. Τέλος, σε ασθενείς με καρκίνο ο επιπολασμός της κατάθλιψης ήταν 8%-24%. Γενικά φαίνεται ότι το άγχος και η κατάθλιψη έχουν μία κυκλική σχέση με τις χρόνιες νόσους. Λέξεις Κλειδιά: NCDs, άγχος, κατάθλιψη, νοσηλευτική προσέγγιση.
Description
Keywords
Άγχος, Κατάθλιψη
Citation