Μελέτη ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου με τη χρήση ψηφιακών διδύμων και στατιστικών μεθόδων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-27

Authors

Καλογιάννης, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η μελέτη ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου με τη χρήση ψηφιακών διδύμων αποτελεί μια προηγμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Η εν λόγω μελέτη συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων με στατιστικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων, μοντελοποίηση, και ανάλυση. Τα ψηφιακά δίδυμα, μια συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία εκτέλεσης λειτουργιών, συμβάλλοντας στην πρόοδο των τεχνικών έργων. Κυριολεκτικά, η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας ανατρέπει εντελώς τον τρόπο οργάνωσης των τεχνικών έργων, είτε πρόκειται για μεγάλα είτε για μικρά, προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο οικονομικά όσο και όσον αφορά την ακρίβεια και τα χρονοδιαγράμματα. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και τη βελτιστοποίησή της λειτουργίας τους, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των Ψηφιακών Διδύμων και αισθητήρων IoT. Συγκεκριμένα γίνεται ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικότερα δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό εικονικό μοντέλο του κτηρίου για την διεξαγωγή προσομοιώσεων και προβλέψεων που επιτρέπουν την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το κόστος και η αποδοτικότητα της κάθε λύσης. Ουσιαστικά, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο τρόπος μελέτης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου των Πολιτικών Μηχανικών σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, αφορά την ενεργειακή μελέτη ολόκληρου του κτιρίου μακροσκοπικά, με σκοπό την απόκτηση γενικότερης γνώσης για την κατανάλωση. Στη συνέχεια, μελετάται η πτέρυγα Δ του ίδιου κτιρίου σε εστιασμένο επίπεδο για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατανάλωσης. Τέλος, συλλέγονται δεδομένα κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που λειτουργεί συμπληρωματικά στο δεύτερο στάδιο μελέτης και αναδεικνύεται, έτσι, σημαντικά την σημασία της τεχνολογίας των ψηφιακών διδύμων.

Description

Keywords

Ψηφιακά δίδυμα, Ενεργειακό αποτύπωμα, Στατιστικές μέθοδοι

Citation