Ανωνύμου "Περὶ τραγωδίας"

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραδήμα, Αναστασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εισαγωγή, η μετάφραση και σχόλια επί του κειμένου της βυζαντινής πραγματείας Περί Τραγωδίας, η οποία είναι ανωνύμου συγγραφέως αλλά, με μεγάλη πιθανότητα αξιοπιστίας αποδίδεται στον Μ. Ψελλό. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά θέματα, τα οποία θίγονται από τον Ανώνυμο συγγραφέα, αναδεικνύοντας παράλληλα την οπτική του απέναντι στην αρχαία τραγωδία, τις πηγές αλλά και και τα προβλήματα του χειρογράφου.
Description
Keywords
Τραγωδία, Βυζαντινή πραγματεία, Ψελλός
Citation