Ανωνύμου "Περὶ τραγωδίας"

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Καραδήμα, Αναστασία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εισαγωγή, η μετάφραση και σχόλια επί του κειμένου της βυζαντινής πραγματείας Περί Τραγωδίας, η οποία είναι ανωνύμου συγγραφέως αλλά, με μεγάλη πιθανότητα αξιοπιστίας αποδίδεται στον Μ. Ψελλό. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά θέματα, τα οποία θίγονται από τον Ανώνυμο συγγραφέα, αναδεικνύοντας παράλληλα την οπτική του απέναντι στην αρχαία τραγωδία, τις πηγές αλλά και και τα προβλήματα του χειρογράφου.

Description

Keywords

Τραγωδία, Βυζαντινή πραγματεία, Ψελλός

Citation