Ερευνώντας τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στις λογιστικές πρακτικές

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-14

Authors

Μαρτίνης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στις σύγχρονες λογιστικές πρακτικές, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα. Η μελέτη εμβαθύνει στις διάφορες διαστάσεις της ψηφιακής λογιστικής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών, της τήρησης αρχείων, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της συμμόρφωσης, υπογραμμίζοντας την αυξημένη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και στρατηγική ευελιξία που προσφέρουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το cloud computing, η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, εξετάζεται διεξοδικά για τον ρόλο τους στον μετασχηματισμό των λογιστικών λειτουργιών. Οι τεχνολογίες αυτές όχι μόνο εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες αλλά και ενισχύουν την ασφάλεια των δεδομένων, παρέχοντας αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών, η παρούσα έρευνα διευκρινίζει πώς η ψηφιοποίηση προωθεί ένα πιο δυναμικό, διαφανές και αποτελεσματικό λογιστικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οργανωτική επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο.

Description

Keywords

Ψηφιακή λογιστική, Υπολογιστικό νέφος, Τεχνητή νοημοσύνη, Τεχνολογία blockchain, Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Citation