Η Αντιγόνη του Ευριπίδη

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

2012-09-17

Συγγραφείς

Τζουμερκιώτη, Αρετή

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η αποσπασματικά σωζόμενη τραγωδία, Αντιγόνη του Ευριπίδη. Αφού παρουσιάζεται συνοπτικά ο μύθος της Αντιγόνης, επιχειρείται να διαπιστωθεί σε τι διαφέρει ο Ευριπίδης από προηγούμενους συγγραφείς που πραγματεύτηκαν τον ίδιο μύθο. Στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στην χρονόλογηση, στον τόπο και στα του δράματος πρόσωπα. Τέλος γίνεται προσπάθεια ανασύνθεσης του έργου. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούνται και οι πληροφορίες από τις αγγειογραφίες, καθώς και ο 72ος μύθος του Υγίνου.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Ευριπίδης, Αντιγόνη

Παραπομπή