Μελέτη σφαλμάτων σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νομού Ηρακλείου από κεραυνούς

Thumbnail Image
Date
Authors
Αγγελάκη, Αικατερίνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της συμπεριφοράς των γραμμών διανομής σε κεραυνικά πλήγματα. Ένας κεραυνός μπορεί να προκαλέσει στις γραμμές απλές υπερτάσεις ή και καταστροφή των μονώσεων του εξοπλισμού. Θα κάνουμε θεωρητικό υπολογισμό των πληγμάτων που αναμένονται σε μια γραμμή από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα. Με τα δεδομένα που μας έχουν δοθεί θα βρούμε τα πραγματικά σφάλματα και θα τα συγκρίνουμε με τα θεωρητικά με στόχο να βελτιωθεί η συμπεριφορά των γραμμών στα πλήγματα των κεραυνών.
Description
Keywords
Σφάλματα από κεραυνούς, Υπολογισμός σφαλμάτων από κεραυνούς
Citation