Μελέτη της σύστασης ως προς το φύλο των διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Thumbnail Image
Date
2023-01-27
Authors
Πουλόπουλος, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η αναλογία ανδρών και γυναικών σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα θέμα που αποτελεί συχνά αντικείμενο ανησυχίας και -ίσως- συζήτησης στον ακαδημαϊκό χώρο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται γενικά ένας επαγγελματικός τομέας φιλικός προς τις γυναίκες, με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού να υπερβαίνει συχνά τον ανδρικό πληθυσμό. Ωστόσο, εστιάζοντας στα μέλη ΔΕΠ, η ισορροπία φαίνεται να είναι διαρκώς υπέρ των ανδρών. Μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει τον παγκόσμιο χαρακτήρα αυτής της παρατήρησης καθώς και μια παγκόσμια βούληση για αύξηση της ένταξης των γυναικών στον εργασιακό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συλλογή, η ανάλυση και η μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την κατανομή του ανδρικού και του γυναικείου προσωπικού θα ήταν ένα ασφαλές πρώτο βήμα για επιτυχημένες προσεγγίσεις. Προς αυτόν τον στόχο, η Οπτικοποίηση Πληροφοριών (InfoVis) παρέχει τεχνικές για το σχεδιασμό οπτικών αναπαραστάσεων αφηρημένων δεδομένων για τη διευκόλυνση της αύξησης της γνώσης σχετικά με την εσωτερική δομή των δεδομένων και τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι, το InfoVis μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανακάλυψη, την κατανόηση ή την εξήγηση μοτίβων χωρίς να απαιτείται ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο για την ερμηνεία των πληροφοριών. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αξιοποιούμε την Οπτικοποίηση Πληροφοριών σε δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή γυναικών ως μέλη ΔΕΠ (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και λέκτορες) σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2010-2019. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε μια προσαρμοστική διαδικτυακή εφαρμογή όπου ανεξάρτητοι χρήστες ή ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να λάβουν άμεσα οπτικοποιημένες πληροφορίες (διαθέσιμες και με τη μορφή γραφημάτων με δυνατότητα λήψης) σχετικά με τη κατανομή των φύλων ως συνάρτηση παραγόντων όπως ο χρόνος, η βαθμίδα ή το επιστημονικό πεδίο. Το σύνολο δεδομένων μας περιέχει λεπτομερή μαζικά δεδομένα που δημοσιοποιούνται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα σχετικά με το έτος και τη βαθμίδα της αρχικής εκλογής και τις επόμενες προαγωγές, τον τομέα εξειδίκευσης, το πανεπιστήμιο, τη σχολή και το τμήμα υπηρεσίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες φύλου δεν περιλαμβάνονται ρητά. Από όσο γνωρίζουμε, κανένα τέτοιο εργαλείο λογισμικού οπτικοποίησης πληροφοριών δεν είναι διαθέσιμο επί του παρόντος για τη σύνθεση των μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η διαδικτυακή μας εφαρμογή, που διατίθεται προς το παρόν στα ελληνικά και τα αγγλικά, μπορεί να προσφέρει ποσοτικά στοιχεία και ποιοτική εικόνα για τη διευκόλυνση της μελέτης του αποτυπώματος και, ως εκ τούτου, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πτυχές της ισότητας και της ένταξης ανδρών-γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Description
Keywords
Πτυχές του φύλου της ισότητας και της ένταξης των διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ανάλυση δεδομένων, Οπτικοποίηση πληροφοριών, Διαδικτυακή εφαρμογή
Citation