Η συμπεριφορά του καταναλωτή από την [sic] σκοπιά της μικροοικονομικής ανάλυσης : πρακτικές προεκτάσεις

Thumbnail Image
Date
2022-11-22
Authors
Διαμάντη, Ελευθερία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή από τη σκοπιά της μικροοικονομικής ανάλυσης. Η ποσοτική μεθοδολογία είναι η πιο αντιπροσωπευτική σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας μελέτης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τα δεδομένα και θα προκύψουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Χαρακτηριστικό της ποσοτικής μεθοδολογίας είναι και το εργαλείο της έρευνας που αποτελεί το ερωτηματολόγιο που αποτελεί στοιχείο της ποσοτικής μεθοδολογίας. Το ερωτηματολόγιο έχει τη μορφή πολλαπλών επιλογών απαντήσεων οι οποίες είναι προκαθορισμένες για το δείγμα που θα απαντήσει στις ερωτήσεις (Coelli et al, 2005). Μέσο συλλογής δεδομένων στην παρούσα έρευνα θα αποτελέσει το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο τέθηκε σε πιλοτική αξιολόγηση από 10 άτομα- καταναλωτές και με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους δημιουργήθηκε η τελική εκδοχή του (παράρτημα). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήσεις και χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος απαρτίζεται από 5 ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από 10 ερωτήσεις που αφορούν τις ειδικές ερωτήσεις της έρευνας. Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 145 άτομα- νοικοκυριά οι οποίοι απάντησαν ανώνυμα και εθελοντικά στο ερωτηματολόγιο. Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων τα ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση τους. Οι ερώτηση που καλούσε το δείγμα να δώσει δική του ερώτηση έχριζε επεξεργασίας των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες υποκατηγορίες απαντήσεων. Ενώ τα δεδομένα έπρεπε να επεξεργαστούν και στις περιπτώσεις όπου δεν έπρεπε να υπάρχουν απαντήσεις (έπειτα από την ερώτηση αν θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους μετά την πανδημία οι ερωτηθέντες). Τα δεδομένα στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και εισάχθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, IBM έκδοση 23.
Description
Keywords
Μικροοικονομία, Καταναλωτική συμπεριφορά
Citation