Οι αντιλήψεις των εργαζομένων για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000

Thumbnail Image
Date
2014-08-01
Authors
Αγγελή, Δήμητρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την καταμέτρηση και αποτύπωση της ποιότητας σε μία μεγάλη εταιρεία, την ΑΒ Βασιλόπουλος. Ως επί το πλείστον, η αποτύπωση της ποιότητας στις διάφορες εταιρίες πραγματοποιείται με τη χρήση ποικιλίας πιστοποιήσεων μέσω διαφόρων οργανισμών. Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια καταγραφή σχετικά με τα επίπεδα της υφιστάμενης ποιότητας βάσει της άποψης των εργαζομένων στην συγκεκριμένη εταιρεία. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που, βάσει των απόψεων των εργαζομένων, επηρεάζουν την ποιότητα αυτή. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε το ότι οι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο συμφωνούν πολύ, ότι εκτελούν όλες τις αναγνωρισμένες οδηγίες εργασίας και διαδικασίες ποιότητας και δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε αλλαγή που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή ISO 9001/22000. Επιπλέον δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή και πως η ιδέα για συμμετοχή στις δραστηριότητες συνεχής βελτίωσης και ποιότητας τους αρέσει. Τέλος οι περισσότεροι είναι ευτυχείς που επιλέξανε αυτή την εταιρεία να εργαστούν και ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε πως θα παραμείνει στην εν λόγω εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. Η πρωτογενής έρευνα (μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων) πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013).
Description
Keywords
Αντίληψη εργαζομένων, Διασφάλιση ποιότητας, Ασφάλεια τροφίμων
Citation