Ψηφιακές καινοτομίες στις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-24

Authors

Κυριακόπουλος, Άγγελος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη έρευνα των ψηφιακών καινοτομιών που αναπτύχθηκαν στις επιχειρήσεις τον 21ο αιώνα. οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση να λειτουργήσουν σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, με τις νέες τεχνολογίες να διαταράσσουν συνεχώς τις δομές τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Καθώς δημιουργούνται συνεχώς νέες τεχνολογίες και αυξάνεται ο ανταγωνισμός, επιτακτική ανάγκη θεωρήθηκε η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προσφέρει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με την χρήση προσωποποιημένων υπηρεσιών και με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς, αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων όπως είναι το διαδίκτυο. Η καινοτομία είναι επίσης ένα απαραίτητο εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα. Με τον όρο ψηφιακές καινοτομίες ορίζουμε τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω των οποίων γίνεται εφικτό να ενταχθούν νέας μορφής αυτοματοποιημένα συστήματα σε διαδικασίες εργασίας. Συνεπώς, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις σπουδαιότερες ψηφιακές καινοτομίες που ανακαλύφθηκαν σε αυτόν τον αιώνα προκειμένου να κατανοήσουμε αν οι επιχειρήσεις διευκολύνθηκαν στην καθημερινότητά τους. Στην συνέχεια, ποιες είναι οι πιο σημαντικές καινοτομίες που είναι αναγκαίες για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Τέλος, πόσο εφικτό είναι για μια επιχείρηση να ακολουθήσει αυτή την νέα πραγματικότητα προκειμένου να μην χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Description

Keywords

Ψηφιοποίηση, Καινοτομία, Διαδίκτυο, Βιομηχανία 4.0

Citation