Βιολογική απομάκρυνση του αζώτου απο υγρά απόβλητα με παράκαμψη της παραγωγής νιτρικών.

dc.contributor.advisorΛυμπεράτος, Γεράσιμοςgr
dc.contributor.authorΚρομμύδας, Δημήτριοςgr
dc.contributor.committeeΑγγελόπουλος, Κωνσταντίνοςgr
dc.contributor.committeeΚορνάρος, Μιχάληςgr
dc.contributor.committeeΛυμπεράτος, Γεράσιμοςgr
dc.contributor.otherKrommydas, Dimitriosen
dc.date.accessioned2007-06-28T06:41:17Z
dc.date.available2007-06-28T06:41:17Z
dc.date.copyright2004-07-15
dc.date.issued2007-06-28T06:41:17Z
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαgr
dc.description.abstractΣτις μέρες μας, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει μια μεγάλη αύξηση στην ποσότητα των υγρών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, υπάρχει η απαίτηση για βιολογική απομάκρυνση του αζώτου από υγρά απόβλητα με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους της διεργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τεχνολογίες για βιολογική απομάκρυνση αζώτου με παράκαμψη της παραγωγής νιτρικών, έχουν αναπτυχθεί. Ένας αριθμός παραγόντων όπως η αμμωνία, η θερμοκρασία, το PH, παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή νιτρικών. Τελευταία γίνεται και η χρήση ματηματικών μοντέλων με στόχο την μελέτη και τη βελτιστοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία μια τροποποίηση του μοντέλου ASM1 χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μιας οξειδωτικής τάφρου, στην οποία πραγματοποιείται βιολογική απομάκρυνση αζώτου. Το σύστημα προσομοιάζεται με με 26 αντιδραστήρες CSTR, συνδεδεμένους σε σειρά. Αερόβιες και ανοξικές συνθήκες επικρατούν σε κάθε αντιδραστήρα. Παράγοντες όπως η κατανομή αερόβιων ανοξικών αντιδρστήρων, η ηλικία της λάσπης, ο λόγος ανακύκλωσης της λάσπης και του ανάμικτου υγρού και ο ογκομετρικός ρυθμός ροής μελετήθηκαν. Η συμπεριφορά του συστήματος ήταν παρόμοια.Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην μιας, δεν παρατηρήθηκε παραγωγή νιτρικών. Τελικά οι επαναλαμβανόμενες αερόβιες-ανοξικές συνθήκες ευνοούν την παράκαμψη της παραγωγής νιτρικών.gr
dc.description.translatedabstractNowadays, the progress of technology has created a big increasement in the quantity of wastewater. Simultaneously, there is the demand of biological nitrogen removal from wastewater in order the cost of the process be reduced. In this direction, technologies of biological nitrogen removal, bypassing nitrate production, has developed. A number of factors such as ammonia, temperature, PH, play a significant role in nitrate production. Lately, mathematical models are used in great extend in order to study and optimize these technologies. In this study a modified ASM1 model is used to simulate an oxidation ditch, which performs biological nitrogen removal. The system is simulated with 26 CSTRS, connected in series. Aerobic or anoxic conditions prevail in each reactor. A number of factors such as the distribution of aerobic-anoxic reactors, sludge age, recycling rate of the sludge, recycling rate of mixed liquor and volumetric flow of wastewater was studied. The behavior of the system was the same. Nitrate production did not take place in all cases, except one. So repeated aerobic-anoxic conditions favor bypassing nitrate production.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/406
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.gr
dc.subjectΒιολογική απομάκρυνση αζώτουgr
dc.subjectΥγρά απόβληταgr
dc.subjectΜοντελοποίησηgr
dc.subjectΠαραγωγή νιτρικώνgr
dc.subject.alternativeBiological nitrogen removalen
dc.subject.alternativeWastewateren
dc.subject.alternativeModellingen
dc.subject.alternativeNitrate productionen
dc.subject.ddc363.728 4
dc.titleΒιολογική απομάκρυνση του αζώτου απο υγρά απόβλητα με παράκαμψη της παραγωγής νιτρικών.gr
dc.title.alternativeBiological nitrogen removal from wastewater, bypassing nitrate production.en
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
272.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
6.29 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: