Εμπειρική διερεύνηση διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας

Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Μπεκιράκη, Μαίρη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Γίνεται μια ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των χωρών στους κλάδους των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με τους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Επίσης, γίνεται μια εκτεταμένη ανάλυση των εμπορικών ροών μεταξύ των δύο χωρών ανά κλάδο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών. Για την εκτίμηση των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα της βαρύτητας. Η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης είναι ότι χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη εκδοχή του υποδείγματος της βαρύτητας καθώς αντί της μεταβλητής της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ των δύο χωρών, που χρησιμοποιεί το κλασικό υπόδειγμα της βαρύτητας, χρησιμοποιήθηκε το κόστος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι το ΑΕΠ και των δύο χωρών επιδρούν θετικά στην εμπορική ροή. Το κόστος εμπορίου φαίνεται να επιδρά θετικά στην εμπορική ροή στους κλάδους που η χώρα παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Description
Keywords
Διμερές εμπόριο, Ανταγωνιστικότητα, Υπόδειγμα βαρύτητας, Κόστος εμπορίου
Citation