Μελέτη και υλοποίηση ενός συστήματος περιγραφής και ελέγχου εγκυρότητας κανόνων δήλωσης μαθημάτων

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Τσαγκρής, Φίλιππος Αυγερινός

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εργασία αυτή ασχολείται με τη μελέτη και υλοποίηση ενός συστήματος λογισμικού για την περιγραφή κανόνων δήλωσης μαθημάτων που εμφανίζονται σε προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων και την αυτοματοποιημένη δημιουργία ενός αλγορίθμου για τον έλεγχο δηλώσεων μαθημάτων φοιτητών. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης της εργασίας αναλύθηκε μια πληθώρα προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να σχεδιαστούν γενικά εργαλεία που μπορούν να περιγράψουν ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο κανόνων. Το τελικό σύστημα αποτελείται από δύο υποσυστήματα, ένα για την περιγραφή των εν λόγω κανόνων, και ένα για την υποβολή και τον έλεγχο της δήλωσης μαθημάτων από φοιτητές. Στα πλαίσια της εργασίας ορίστηκε επίσης μια τυπική γλώσσα. Ο ρόλος αυτής της γλώσσας ήταν να καθορίσει έναν τρόπο για τη συστηματική περιγραφή των κανόνων των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και να δημιουργήσει μια μορφή για την αποθήκευσή τους σε μορφή αρχείων κειμένου. Παρότι αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση υλοποίησης, αυτή η γλώσσα όρισε την αρχιτεκτονική της πληροφορίας του συστήματος. Ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός των δομών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση και τη διαχείριση των κανόνων, βασίστηκε αποκλειστικά στη βέλτιστη αναπαράστασή τους σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο.

Description

Keywords

Έλεγχος κανόνων, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας

Citation